Bestuur

Onze doelstelling is de Arabische wereld in contact te brengen met de bijbelse boodschap. Concreet wordt dit vormgegeven door het beschikbaar stellen van christelijke lectuur in de Arabische taal en het participeren in projecten voor praktische hulpverlening in de Arabische landen.

Het bestuur van Stichting Ismaël is als volgt samengesteld:

ds. W. Visscher – voorzitter, predikant te Amersfoort
Jan (J.H.) Vreeken – secretaris, bureaumanager
Maarten (M.) Waaijenberg, penningmeester, ondernemer
Bart (B.) Pater, projectleider ontwikkelafdeling
Steef (S.D.) Post, coach en mediator
Leendert (L.) de Bruin, journalist
vacature

Beloningsbeleid
De werkzaamheden worden zonder beloning uitgevoerd door de bestuursleden. Wel wordt een reiskostenvergoeding ontvangen. Het beloningsbeleid ten aanzien van adviseurs en ondersteunende krachten is conform voorgaande.

Transparantie
We vinden transparantie belangrijk. Door publicatie van de jaarrekening geven we inzicht in de cijfers en leggen we verantwoording af omtrent de middelen die zijn ontvangen en besteed. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het echter niet altijd mogelijk om projecten en contactpersonen bij naam te noemen. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, dhr. M. Waaijenberg: penningmeester@stichting-ismael.nl

 

Bekijk de jaarrekening