Boekje van J.C. Ryle uitgegeven in Damascus

Project

In de zomer van 2017 is een boekje van de Engelse bisschop J.C. Ryle in het Arabisch verschenen. Het boekje, een praktisch werk over het gebed, is met hulp van Stichting Ismaël in het Arabisch vertaald door onze contactpersoon in Damascus. Daar, in de Syrische hoofdstad, is het boek ook gedrukt.

Impact

2000 Het boekje is gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren

2 Inmiddels is er een herdruk gerealiseerd

Damascus In de Syrische hoofdstad is veel vraag naar christelijke lectuur

De boekjes zijn in Damascus uitgedeeld aan mensen die het door de aanhoudende oorlog niet breed hebben en van voedselhulp moeten leven. “Dit boek is geestelijk voedsel waarvan we aanbevelen dat u zich eraan laaft”, was het commentaar van de contactpersoon bij het uitdelen. In korte tijd was de voorraad op. Inmiddels is er een herdruk gerealiseerd. Wilt u uw steentje hieraan bijdragen?

De drukkerij in Damascus waar het boek is gedrukt.

De drukkerij in Damascus waar het boek ‘Het gebed’ is gedrukt. Het is gedrukt in een oplage van 2.000 exemplaren.

Juicht u het toe als o.a. puriteinse lectuur wordt gelezen in het Midden-Oosten? U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Puriteinse lectuur in Damascus. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren