Een boek speciaal voor hen

Project

Het steegje is smal en maar half verhard. Overal liggen plassen omdat het zojuist nog goot van de regen hier in Damascus. Sarah staat in de deuropening te kijken. Ze is negen jaar en weet dat ik een boek kom brengen. Ze gaat me voor naar boven. Met bemodderde schoenen banjer ik de trap op naar het appartement waar ze leeft met haar moeder, haar oudere broer en haar jonger broertje. Bij de voordeur doe ik snel m’n schoenen uit. Dat is niet voor niets de regel in het Midden-Oosten.

Impact

Kinderbijbels Door ons werk kunnen we vele Arabische kinderen van een kinderbijbel voorzien.

Vertellen Arabische landen kennen een vertelcultuur. We willen de Bijbelse verhalen doorvertellen.

Verspreiding Door uw steun kunnen we Bijbelse verhalen voor kinderen laten vertalen en verspreiden.

Op de sofa in de huiskamer gaan de kinderen met z’n drieën naast elkaar zitten terwijl ik hen een exemplaar van de Bijbelse vertellingen van Van Dam geef. Ze kunnen prima lezen – het Arabische schrift kent voor hen geen geheimen. Amir, de jongste van de drie, besteedt minstens zoveel aandacht aan de plaatjes als aan de tekst. Zijn felblauwe brilmontuur heeft bijna dezelfde kleur als de voorkant van het boek. Nauwgezet bekijkt hij hoe de intocht van Israël in het beloofde land in zijn werk ging. Op een andere bank zit hun moeder toe te kijken, nadat ze zojuist thee en zoetigheid heeft neergezet.

Het verhaal van Amir en Sarah is één van de voorbeelden waarop we in Syrië kinderbijbels verspreiden. Amir en Sarah weten al wat van de Bijbel; ze bezoeken een protestantse kerk niet ver van hun huis. Maar dat betekent niet dat ze boeken hebben over de Bijbel die speciaal voor kinderen zijn. Toch is daar veel belangstelling voor: de vertellingen van Van Dam zijn al diverse keren herdrukt.

Het grootste deel van de distributie vindt plaats via de kerkenraden van plaatselijke kerken. Zij delen de boeken uit aan gezinnen die het nodig hebben. Ook op interkerkelijke bijeenkomsten zetten zij zich hiervoor in. Op deze manier hebben al duizenden kinderbijbels hun weg gevonden naar Syrische gezinnen – in Damascus, maar ook in Homs, Hama, Aleppo en de vele dorpen in de regio.

Wilt u ook een aantal kinderbijbels sponsoren? Een kinderbijbel kost ongeveer € 6,00. U kunt overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Kinderbijbel Van Dam. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren