Een nieuwe weg naar kerkje in Libanon

Project

Zie je het voor je? Een dorpje ergens in de bergen van Libanon, in een omgeving waar vroeger een cederwoud was. In dat dorpje is een kleine christelijke gemeente. Maar de weg naar dat kerkje was echt onbegaanbaar.

Met een relatief kleine bijdrage heeft Stichting Ismaël het mogelijk gemaakt dat er een mooi pad naar het kerkje van ds. Saad is aangelegd. Het kerkje ligt in een prachtige omgeving, te midden van de bergen van Mount Lebanon. In deze omgeving wonen vooral moslims en Druzen (het is het hartland van de druzengemeenschap). Na zijn bekering is ds. Saad een aantal keren mishandeld. Op de vraag of hij bang is voor zijn vijanden, ook als het zijn vrouw en kinderen aangaat, wijst hij op Psalm 127: Except the Lord build the house… Nu biedt hij in safehouses onderdak aan tot christen bekeerde moslims.

Ondanks dat in Libanon door de jaren heen altijd christenen hebben gewoond (lees bijvoorbeeld over zegenrijke ontmoetingen met christenen in het boek ‘De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne’) is het anno 2021 van groot belang dat ook in Libanon de Bijbelse boodschap verkondigd. En dat invulling wordt gegeven aan het antwoord van de Heidelbergse Catechismus bij het Vierde Gebod: Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den Sabbat, dat is, op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, enden armen Christelijke handreiking te doen;…

Wilt u ook helpen? U kunt overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren Meer weten over het werk van Stichting Ismaël? Vraag hier het boekje ‘Tipje van de sluier’ aan, we sturen het gratis toe.