Hulp via kerken in Beiroet

Project

Beiroet werd op dinsdag 4 augustus 2020 getroffen door een enorme explosie. We werden er op gewezen dat alles vergankelijk is; in één klap kan alles anders zijn! Stichting Ismaël wil de mensen in Beiroet helpen om juist in deze nood ook het evangelie te (blijven) verkondigen en zo niet alleen te voorzien in de onvoorstelbare materiële nood, maar ook in de geestelijke nood van Beiroet.

U kunt het zich ongetwijfeld herinneren: de ramp die Beiroet trof op dinsdag 4 augustus 2020. Meer dan 200 mensen stierven, duizenden anderen raakten gewond. Grote delen van de stad zijn (zwaar) beschadigd.
„Dit was heftiger dan ik in lange jaren van oorlog in Libanon heb gezien. We hebben heel wat leed meegemaakt, maar dit was apocalyptisch”, zei ds. Haidostian daags na de ramp in het Reformatorisch Dagblad. Ds. Haidostian is rector van de Armeense Haigazian-universiteit in het hartje van Beiroet en een van onze contactpersonen.

Verbondenheid met Beiroet
Als Stichting Ismaël leven we intens mee met ds. Haidostian en de honderdduizenden die geraakt zijn door deze ramp. Beiroet ligt ons na aan het hart. Er wonen relatief veel contactpersonen met wie Stichting Ismaël nauwe relaties onderhoudt voor onze projecten in Libanon en Syrië. Onder hen zijn leiders van christelijke gemeenten en kerken met wie we ons sterk verbonden weten, onder andere van deze verwoeste kerk (bekijk deze film).

Ook voorzien in geestelijke nood
Het was overduidelijk dat Beiroet hulp nodig heeft. Die hulpverlening is gelukkig ook op gang gekomen. Tegelijk komt bij ons de vraag naar boven: welke mogelijkheden bieden deze bijzondere omstandigheden om onze broeders en zusters in Beiroet te helpen om christelijke liefde te tonen en juist in deze nood het evangelie te (blijven) verkondigen? We willen de mogelijkheden benutten om, te midden van de onvoorstelbare materiële nood, ook te voorzien in de geestelijke nood van deze zwaar getroffen, wanhopige stad. We doen dit in samenspraak met onze partners, de kerken in Beiroet.

Projectomschrijving

  • Bijdragen aan continuering van Woordverkondiging, bijvoorbeeld door reparatie en opbouw van kerkgebouwen. Drie van de kerkgebouwen behorend bij de denominatie van voorganger E. Traboulsi en waar hij zelf ook voorgaat, zijn beschadigd. De ene is een beetje beschadigd, verschillende ruiten zijn gebroken. De andere is heeft forse schade, maar kan nog worden hersteld. Maar de derde is volledig ingestort en moet worden gesloopt en heropgebouwd (bekijk de film over het verwoeste kerkgebouw).
  • Een groep klusjesmannen vanuit de chr. gemeenten verrichten (nood)reparaties aan ca. 500 woningen van gemeenteleden en betrokkenen, waarbij ze nadrukkelijk het gesprek met de bewoners aangaan over wat hen overkomen is, en hoe dat in het licht van Gods Woord verklaard kan worden.
  • Dat zal ook gebeuren bij bijvoorbeeld buren van deze mensen die niet tot de kerk behoren, zoals moslims, orthodoxen of maronieten.
  • Hierbij reiken ze een boekje uit met 52 vragen (een vraag voor iedere week) over het christelijk geloof. Denk daarbij over vragen over de Drie-eenheid, over de Godheid van Jezus, de zondeval en de gevolgen daarvan enz.
  • Naast herstel van gebouwen, zal veel aandacht gaan naar geestelijke zorg van de mensen.

We laten graag een van onze contactpersonen aan het woord: ‘Every member of our team (also handyman who serve in our churches) is aware of the goal of our project. We can fix homes, rebuild churches, console the traumatized, however, if we fail to share the message of the Gospel then we will accomplish nothing. We will be reaching out to Muslims and traditional Christians in this project. 

Kerken, organisaties en particulieren
Stichting Ismaël juicht het van harte toe als kerken, organisaties en particulieren in Nederland willen bijdragen aan deze vorm van hulpverlening. Dat kan via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Hulp aan Beiroet. Op onze website kunt u ook doneren voor Beiroet.

Mogen we voor deze vorm van hulpverlening aan het verwoeste Beiroet ook een beroep doen op u?

Contact is mogelijk via secretariaat@stichting-ismael.nl of via  06 340 854 19

 

Meer informatie?
Voor meer informatie over het werk van Stichting Ismaël verwijzen wij u naar het boekje Kretenzen en Arabieren. Het boekje is gratis te verkrijgen.
Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@stichting-ismael.nl

 

 

.