Eindrapportage Hulp via kerken in Beiroet

Project

Op 4 augustus 2022, precies 2 jaar nadat in de haven van Beiroet de enorme explosie plaatsvond, publiceerde Stichting Ismaël het eindverslag van het project 'Hulp via de kerken in Beiroet. Met dit project wilde Stichting Ismaël na de ramp de mensen in Beiroet helpen om juist in deze nood het evangelie te (blijven) verkondigen en zo niet alleen te voorzien in de onvoorstelbare materiële nood, maar ook in de geestelijke nood van Beiroet. Het Reformatorisch Dagblad publiceerde over de eindrapportage op maandag 8 augustus 2022.

„Op een bescheiden manier heeft Stichting Ismaël verschil kunnen maken in Beiroet”, vertelt bureaumanager Jan Vreeken (57). Deze zomer publiceerde de stichting het eindverslag van de landelijke campagne ”Hulp via kerken in Beiroet”.

De Libanese hoofdstad werd dinsdag 4 augustus 2020 getroffen door een explosie. Duizenden mensen raakten gewond, meer dan tweehonderd kwamen om het leven. Stichting Ismaël, een interkerkelijke stichting met als missie het Woord te verkondigen in het Midden-Oosten, wilde na de ramp hulp bieden. De fondsenwervingsactie resulteerde in het bedrag van 206.000,00 euro.
Met dankbaarheid kijkt Vreeken terug op de campagne. „In korte tijd kreeg de nood van de mensen in Beiroet een plaats in de harten van reformatorisch Nederland. Zo konden wij, via de kerken in Beiroet, verschillende projecten financieren. Tijdens onze reis in januari 2022 hebben wij geconstateerd dat deze naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Daarvoor is dankbaarheid op zijn plaats.”

Hoe is de situatie nu, twee jaar na de explosie, in Beiroet?
„Als je door de Libanese hoofdstad loopt, zie je bijna geen verwoeste gebouwen meer. De directe gevolgen van de explosie zijn nauwelijks zichtbaar. Toch zijn de problemen niet over. Na de burgeroorlog die woedde van 1975 tot 1990 wilde het land weer opbouwen, Door politieke onrust, de komst van 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen, en de gevolgen van de coronacrisis lukte dit niet.  In Libanon heerst een grote economische crisis, veel mensen zijn arm.”

Waarin was de hulp die Stichting Ismaël aanbood uniek?
„Onze kernactiviteit is de blijvende doorgang van de Woordverkondiging. We wilden er als stichting alles aan doen dat het Evangelie in Beiroet zou blijven klinken. Concreet betekende dit dat een kerkgebouw in goede staat moest zijn. In de vijf gemeenten waar wij geld aan hebben gegeven, kon men geen diensten meer houden. Zo waren de beklede banken door al het kapotte glas onherstelbaar beschadigd. Naast de financiering van kerkgebouwen, legden wij de focus gelegd op de noodzakelijke pastorale en geestelijke zorg. Ook is een deel van de hulp besteed aan herstel van huizen, en acute hulp aan de inwoners van Beiroet.”

In het eindverslag staan verschillende kerken die hulp hebben gekregen. Hoe bepaalde u welke gemeente geld zou ontvangen?
„Wij hebben ons netwerk in Beiroet benaderd. Als organisatie staan wij voor kleinschaligheid, we werken vraaggestuurd. Zo hoorden wij van een Bijbelwinkel vlakbij de haven waar de explosie plaatsvond. De winkel was zwaar beschadigd. Er was een nieuwe dakconstructie nodig. Wij hebben er één op één voor gezorgd dat de winkel weer veilig was.”

De missie van de stichting is om ook onbereikten in aanraking te brengen met het Woord.. Is dit speerpunt ook in dit project naar voren gekomen?
„In eerste instantie was dit geen evangelisatieproject. Maar christenen willen, waar mogelijk, het Evangelie verspreiden onder ongelovigen. Daarom hebben wij een boekje uitgedeeld waarin 52 vragen en antwoorden staan over het christelijk geloof. Libanese pastoraal werkers hebben dit tijdens bezoeken aan de bevolking gegeven.”

In hoeverre is het project afgerond?
„In het kader van nazorg is het project ”Providence” opgezet om ook in later stadium hulp te bieden aan hen die het zwaar hebben. Door de grote economische problemen in Libanon wordt het nut van dit project des te meer ervaren. Stichting Ismaël biedt het nazorgtraject nog steeds aan, maar wij financieren dit niet meer vanuit de campagne ”Hulp via kerken in Beiroet”.”

Bron: Reformatorisch Dagblad 8 augustus 2022, auteur Juditte Bos

De volledige eindrapportage kunt u hier lezen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projectomschrijving

Beiroet werd op dinsdag 4 augustus 2020 getroffen door een enorme explosie. We werden er op gewezen dat alles vergankelijk is; in één klap kan alles anders zijn! Stichting Ismaël wil de mensen in Beiroet helpen om juist in deze nood ook het evangelie te (blijven) verkondigen en zo niet alleen te voorzien in de onvoorstelbare materiële nood, maar ook in de geestelijke nood van Beiroet. Meer dan 200 mensen stierven, duizenden anderen raakten gewond. Grote delen van de stad zijn (zwaar) beschadigd.

„Dit was heftiger dan ik in lange jaren van oorlog in Libanon heb gezien. We hebben heel wat leed meegemaakt, maar dit was apocalyptisch”, zei ds. Haidostian daags na de ramp in het Reformatorisch Dagblad. Ds. Haidostian is rector van de Armeense Haigazian-universiteit in het hartje van Beiroet en een van onze contactpersonen.

Verbondenheid met Beiroet
Als Stichting Ismaël leven we intens mee met ds. Haidostian en de honderdduizenden die geraakt zijn door deze ramp. Beiroet ligt ons na aan het hart. Er wonen relatief veel contactpersonen met wie Stichting Ismaël nauwe relaties onderhoudt voor onze projecten in Libanon en Syrië. Onder hen zijn leiders van christelijke gemeenten en kerken met wie we ons sterk verbonden weten, onder andere van deze verwoeste kerk (bekijk deze film).

Ook voorzien in geestelijke nood
Het was overduidelijk dat Beiroet hulp nodig heeft. Die hulpverlening is gelukkig ook op gang gekomen. Tegelijk komt bij ons de vraag naar boven: welke mogelijkheden bieden deze bijzondere omstandigheden om onze broeders en zusters in Beiroet te helpen om christelijke liefde te tonen en juist in deze nood het evangelie te (blijven) verkondigen? We willen de mogelijkheden benutten om, te midden van de onvoorstelbare materiële nood, ook te voorzien in de geestelijke nood van deze zwaar getroffen, wanhopige stad. We doen dit in samenspraak met onze partners, de kerken in Beiroet.

Activiteiten

  • Bijdragen aan continuering van Woordverkondiging, bijvoorbeeld door reparatie en opbouw van kerkgebouwen. Drie van de kerkgebouwen behorend bij de denominatie van voorganger E. Traboulsi en waar hij zelf ook voorgaat, zijn beschadigd. De ene is een beetje beschadigd, verschillende ruiten zijn gebroken. De andere is heeft forse schade, maar kan nog worden hersteld. Maar de derde is volledig ingestort en moet worden gesloopt en heropgebouwd (bekijk de film over het verwoeste kerkgebouw).
  • Een groep klusjesmannen vanuit de chr. gemeenten verrichten (nood)reparaties aan ca. 500 woningen van gemeenteleden en betrokkenen, waarbij ze nadrukkelijk het gesprek met de bewoners aangaan over wat hen overkomen is, en hoe dat in het licht van Gods Woord verklaard kan worden.
  • Dat zal ook gebeuren bij bijvoorbeeld buren van deze mensen die niet tot de kerk behoren, zoals moslims, orthodoxen of maronieten.
  • Hierbij reiken ze een boekje uit met 52 vragen (een vraag voor iedere week) over het christelijk geloof. Denk daarbij over vragen over de Drie-eenheid, over de Godheid van Jezus, de zondeval en de gevolgen daarvan enz.
  • Naast herstel van gebouwen, zal veel aandacht gaan naar geestelijke zorg van de mensen.

We laten graag een van onze contactpersonen aan het woord: ‘Every member of our team (also handyman who serve in our churches) is aware of the goal of our project. We can fix homes, rebuild churches, console the traumatized, however, if we fail to share the message of the Gospel then we will accomplish nothing. We will be reaching out to Muslims and traditional Christians in this project. 

Kerken, organisaties en particulieren
Stichting Ismaël juicht het van harte toe als kerken, organisaties en particulieren in Nederland willen bijdragen aan deze vorm van hulpverlening. Dat kan via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Hulp aan Beiroet. Op onze website kunt u ook doneren voor Beiroet.

Mogen we voor deze vorm van hulpverlening aan het verwoeste Beiroet ook een beroep doen op u?

Contact is mogelijk via secretariaat@stichting-ismael.nl of via  06 340 854 19

 

Meer informatie?
Voor meer informatie over het werk van Stichting Ismaël verwijzen wij u naar het boekje Kretenzen en Arabieren. Het boekje is gratis te verkrijgen.
Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@stichting-ismael.nl

 

 

.