Iraakse vluchtelingen in Jordanië

Project

'De predikant in ballingschap', in de jaren '90 door Hamas gedwongen de Gaza-strook te verlaten en sindsdien vanaf 2009 in Amman (Jordanië) gevestigd. We verzamelen voedsel, medicijnen en dagelijks benodigdheden voor Iraakse vluchtelingen.

Impact

3500 Er is inmiddels 3500 kilo aan voedsel gebracht

145 Voor 145 mensen wordt voorzien in medicijnen

200 In 200 gezinnen is er voldoende eten en drinken

De predikant in ballingschap is vanaf 2009 in Jordanië betrokken bij de hulpverlening aan de meer dan 200 gezinnen die voor de vervolgingen en chaos uit Irak zijn gevlucht. Allen zijn erg arm en zoeken bescherming en onderdak in Jordanië. Ook is er sprake van veel berooide Jordaniërs zelf die eveneens hard hulp nodig hebben. Er is grote behoefte aan voedsel, medicijnen en dagelijkse benodigdheden voor in het huis en de kinderen.