Voedselpakketten voor Homs

Project

De Evangelical Baptist Church in het Syrische Homs heeft 897 voedselpakketten kunnen verspreiden. De leefomstandigheden in het land zijn zwaar, de stad zelf ligt nog grotendeels in puin. Een van onze contactpersonen zei onlangs: “De situatie is de laatste honderd jaar, sinds de Eerste Wereldoorlog, niet zo slecht geweest als nu.” Bidt u mee voor deze kerk in Homs?

Impact

897 Met dit project wordt aan ongeveer 879 armlastige gezinnen winterhulp gegeven

30 euro Een voedselpakket voor gezinnen tot vijf personen is al samen te stellen voor 30 euro.

Bijbel Door het hulpverleningswerk komen tientallen mensen in aanraking met het Evangelie.

De stad Homs ligt in het westen van Syrië, dichtbij de grens met Libanon. Er wonen van oudsher veel christenen, vandaar de naam Vallei van de Christenen. Sinds het uitbreken van de crisis zijn veel mensen naar deze vallei gevlucht waardoor de bevolking enorm is toegenomen. Er is gebrek aan bijna alles: huisvesting, medische zorg en onderwijs.

Homs roept bij miljoenen beelden op van terreur, dood en verderf. En terecht. En toch is Homs een stad van hoop. In een protestantse gemeente in de stad wordt die hoop zichtbaar. De predikant deelt met vrijwilligers voedselpakketten uit én deelt het Evangelie. Dit doen ze al voor het derde opeenvolgende jaar.
Pastor Da’as Haddad van de gemeente komt handen tekort om de nood te lenigen. Met een groep vrijwilligers biedt hij praktische hulp aan iedereen die dat nodig heeft – of het nu christenen zijn of moslims. Daardoor komen wekelijks moslims in contact met het Evangelie. Tientallen van hen komen nu naar de kerk van pastor Haddad en hebben gebroken met hun islamitische verleden. “God heeft de oorlog gebruikt om mensen van de islam af te wenden”, zegt hij stellig. “Ik zag het voor mijn ogen gebeuren.”

Twee jonge vrouwen knikken. Ze hebben een islamitische achtergrond maar kwamen door de hulpverlening van de kerk met het Evangelie in aanraking. Nu willen ze niet meer zonder dat Evangelie.
Pastor Haddad ziet haast wekelijks wat de praktische hulp uitricht. Zijn grootste behoefte is dan ook om dit werk ongehinderd voort te kunnen zetten. Maar daar hangt een prijskaartje aan. Een voedselpakket voor een gezin van vijf leden of meer kost 30 euro; voor kleinere gezinnen is een voedselpakket van 20 euro beschikbaar. Wilt u een pakket voor uw rekening nemen?

Jonge moeders komen om noodhulp bij de kerk. Iedereen wordt ordelijk geregistreerd.

Noodhulp in Homs

Onder de bevolking die de stad niet heeft verlaten, bevinden zich veel ouderen en minder validen.

Het project richtte zich vooral op de wijk Hawash, waar vooral christelijke families wonen; maar er is hulp verleend aan alle religieuze of etnische groepen, zonder discriminatie.

Wilt u ook een aantal voedselpakketten sponsoren? Een voedselpakket kost ongeveer € 30,00. U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Hoe Fatima vrede vond in een kerk in Homs. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren