Hoop in de chaos van Homs

Project

De stad Homs ligt in het zuidwesten van Syrië, dichtbij de grens met Libanon. Er wonen van oudsher veel christenen, vandaar de naam Vallei van de Christenen. Sinds het uitbreken van de crisis zijn veel mensen naar deze vallei gevlucht waardoor de bevolking enorm is toegenomen. Er is gebrek aan bijna alles: huisvesting, medische zorg en onderwijs.
Homs roept bij miljoenen beelden op van terreur, dood en verderf. En terecht. En toch is Homs een stad van hoop. In een protestantse gemeente in de stad wordt die hoop zichtbaar. De predikant deelt met vrijwilligers voedselpakketten uit én deelt het Evangelie.

Pastor Da’as Haddad van de gemeente komt handen tekort om de nood te lenigen. Met een groep vrijwilligers biedt hij praktische hulp aan iedereen die dat nodig heeft – of het nu christenen zijn of moslims. Daardoor komen wekelijks moslims in contact met het Evangelie. Tientallen van hen komen nu naar de kerk van pastor Haddad en hebben gebroken met hun islamitische verleden. “God gebruikt deze oorlog om mensen van de islam af te wenden”, zegt hij stellig. “Ik zie het voor mijn ogen gebeuren.”
Twee jonge vrouwen knikken. Ze hebben een islamitische achtergrond maar kwamen door de hulpverlening van de kerk met het Evangelie in aanraking. Nu willen ze niet meer zonder dat Evangelie.
Pastor Haddad ziet haast wekelijks wat de praktische hulp uitricht. Zijn grootste behoefte is dan ook om dit werk ongehinderd voort te kunnen zetten. Maar daar hangt een prijskaartje aan. Een voedselpakket voor een gezin van vijf leden of meer kost 30 euro; voor kleinere gezinnen is een voedselpakket van 20 euro beschikbaar. Wilt u een pakket voor uw rekening nemen?

 

Vrijwilligers bundelen de hulpgoederen in pakketten die toegesneden zijn op gezinnen of alleenstaanden.

Noodhulp in Homs

Onder de bevolking die de stad niet heeft verlaten, bevinden zich veel ouderen en minder validen.

Het project richtte zich vooral op de wijk Hawash, waar vooral christelijke families wonen; maar er is hulp verleend aan alle religieuze of etnische groepen, zonder discriminatie.

Impact

150 Met dit project worden 150 Syrische gezinnen geholpen die stuk voor stuk door de oorlog getroffen zijn.

20 euro Een voedselpakket voor gezinnen tot vijf personen is al samen te stellen voor 20 euro.

Bijbel Door het hulpverleningswerk komen tientallen mensen in aanraking met het Evangelie.