Projectoverzicht 2020

Project

Aan het einde van dit jaar 2020 moesten we concluderen dat we een veelbewogen jaar achter de rug hebben. Een jaar waarin we veel plannen niet konden uitvoeren. Maar als we terugkijken, overheerst de blijdschap dat de verkondiging van Gods Woord in woord en daad niet stil heeft gestaan.

We willen u graag een inkijkje geven in (een deel van) onze activiteiten in het Midden-Oosten in 2020.
Per project vermelden we ook de globale kosten. Een aantal van de projecten zijn geadopteerd door projectpartners (soms volledig en soms voor een deel); en een groot deel hebben we kunnen financieren uit eigen middelen.

Arabische wereld (algemeen)
AW19-4               Herdruk kinderbijbel Van Dam I.
Projectbedrag: 13.500 euro
AW19-1               Herdruk kinderbijbel Van Dam II.
Projectbedrag: 13.500 euro
AW19-3               Vertalen, drukken, verspreiding “The Family Pilgrims Progress”.
Projectbedrag: 13.500 euro
AW20-2               Vertalen boekje ‘Jozef, de behouder des levens’.
Projectbedrag: 2.000 euro
AS16-1                 Ondersteunen veldwerkers van de diverse teams Woestijnleven.
Projectbedrag: 35.000 euro

Egypte
E15-5                   Herstellen en opnieuw inrichten van bibliotheek presbyteriaanse kerk Beni Ebeid.
Projectbedrag: 10.000 euro

Gazastrook
G20-1                   Ondersteunen christenen Gazastrook.
Projectbedrag: 10.000 euro

Irak
I20-1                     Ondersteunen pastoraal werkers in vluchtelingenkampen Noord-Irak.
Projectbedrag: 20.000 euro
I20-3                     Art Therapy Vlakte van Ninevé
Projectbedrag: 15.000 euro

Jordanië
J20-1                     Noodhulp en pastorale begeleiding aan vluchtelingen in en rond Amman.
Projectbedrag: 20.000 euro

Libanon
L20-1                    Bijbels voor gevangenissen (en gevangenispastoraat)
Projectbedrag: 10.000 euro
L20-3                    Hulp aan Beiroet via kerken
Projectbedrag: 150.000 euro

Syrië
S20-1                    Voedselpakketten via kerk in Homs
Projectbedrag: 19.800 euro
AW20-1               Herdruk Bijbels in Damascus.
Projectbedrag: 11.500 euro

Voor al deze projecten was uw betrokkenheid onmisbaar. Allereerst in uw gebed, dat God de deur van het Woord opent. Daarnaast konden we door uw bijdrage onze missie, de verspreiding van Gods Woord in de Arabische wereld, verwezenlijken. Om de begroting voor 2020 sluitend te maken, hadden we in december nog een bedrag nodig van ca. € 30.000. Na de Heere, willen we al onze donateurs hartelijk danken dat we uiteindelijk aan al onze verplichtingen konden voldoen.

Mogen we dit werk in 2021 ook weer in uw milddadigheid aanbevelen?
U kunt uw bijdrage voor de projecten van 2021 overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael
Doneren kan ook via www.stichting-ismael.nl/doneren

 

 

.