Toekomst na trauma?

Project

In Qaraqosh - dichtbij Mosul, het vroegere Ninevé - ontmoeten we een groep Iraakse jongeren tijdens creatieve therapie. Wat houdt hen bezig? Hoe zien ze hun toekomst? Zij zijn teruggekeerd met hun families om het leven in hun oude woonplaats weer op te pakken. Maar hoe doe je dat?

De situatie van hen die terugkeren is over het algemeen erg slecht. De economische situatie drukt op hen en sommigen denken dat het een vergissing was om terug te keren. In plaats van naar school te gaan, werken jongeren vaak op verschillende (verre) plaatsen zodat ze hun ouders kunnen helpen met het inkomen. Traumaverwerking is een essentieel onderdeel van de hulp die deze regio juist nu nodig heeft. In groepen van 25-30 krijgen kinderen en jongeren creatieve therapie aangeboden in een christelijke setting. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten worden 3 maanden lang verhalen uit de Bijbel verteld en als referentiemateriaal gebruikt. De tekeningen en schilderijen van de jongeren spreken voor zich.

In gedachten zien we de jongeren met de kinderbijbel onder de arm naar huis lopen. Ook hier mag het Woord uitgedeeld worden.
We zien uit naar herstel, maar vooral zegen op het Woord. Bidt u mee?
Voor € 275,- kan één jongere deelnemen aan een traject. Helpt u mee?

Impact

jongeren Met Art Therapy kunnen jongeren traumatische ervaringen verwerken. Voor € 275,00 kan één jongere deelnemen aan een traject.

kinderbijbels De jongeren ontvangen een kinderbijbel van Van Dam. Voor € 4,00 doneert u een kinderbijbel.

lectuur Er is honger naar stichtelijke lectuur zoals ‘de jonge christen’ van Matthew Henry. Eén boekje kost € 2,50.