Woestijnleven Febe

Project

Loïs* is een jonge vrouw die zich voor een jaar aansluit bij het project Woestijnleven Elim. Ze zal ondersteunen bij het thuisonderwijs van de kinderen van de families die hier werkzaam zijn.

Loïs is een jonge vrouw die zich voor een jaar aansluit bij het project Woestijnleven Elim. Haar project wordt Febe genoemd. Dit verwijst naar Febe die door Paulus genoemd wordt in de Romeinenbrief. Paulus schrijft dat zij haar gaven ingezet heeft om hem en de vroege kerk te dienen (Rom. 16:1-2).

Loïs zal zich vooral bezighouden met het thuisonderwijs van de kinderen, om zo de ouders de ruimte te geven zich meer te focussen op het werk waarvoor zij geroepen zijn. Maar zal ook ondersteunen in het buurtwerk. Daarbij zal ze ook wat Arabische taal en cultuurstudie doen om zo hopelijk ook in contact te kunnen komen met de plaatselijke bevolking. Het is Loïs’ diepste wens om te dienen in Gods Koninkrijk en om in het komende jaar iets van Gods liefde te laten zien in de Arabische Wereld. In de hoop dat ook daar Christus’ gemeente mag bloeien.

Loïs wordt uitgezonden als vrijwilliger en is qua inkomsten afhankelijk van giften.
Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Febe.
Of klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Febe.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier een schuilnaam