Woestijnleven Jozef

Project

Simon* is bezig met zijn voorbereidingen voor een uitzending naar het Midden-Oosten. Hij ervaart een onophoudelijke drang om in deze wereld een getuige te zijn van de Heere Jezus Christus. Hij voelt zich door de Heere geroepen om te dienen onder de 400 miljoen onbereikte moslims. Zoals Joh. 12:26 zegt: Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn.

Vanuit zijn medische opleiding heeft Simon een liefde ontwikkeld voor de psychisch kwetsbare groep in de samenleving. In het Midden-Oosten zal hij als tentenmaker dan ook onder deze doelgroep werkzaam zijn. Met als uiteindelijke doel om te vertellen over Jezus Christus, Degene die gebroken mensenlevens voor eeuwig kan helen. Als tentenmaker, want officieel is het niet mogelijk om als zendeling in deze regio te werken.

Tijdens zijn medische studie was Simon al bezig met zijn taalstudie Arabisch. Zodoende kwam hij jaarlijks in het Midden-Oosten. Sinds anderhalf jaar is hij werkzaam binnen de (acute) psychiatrie en studeert hij in zijn vrije tijd theologie. Binnenkort zal hij een oriëntatiereis maken naar zijn toekomstige werkgebied en nadien een missionaire training volgen in Engeland.

In de zomer 2022 hoopt hij te vertrekken en nog twee jaar taalstudie te volgen.  Een goede taalvaardigheid is van cruciaal belang: voor zijn toekomstige werk en om langdurige contacten te leggen met de lokale bevolking.

Regelmatig denkt hij terug aan de bovengenoemde tekst uit Johannes 12 vers 26. Hierin ligt een rijke belofte: christenen gaan niet hun eigen weg, maar zij mogen God volgen waar Hij al actief is. Op deze plekken roept Hij hen! Zo had God ook een plan met Jozef in Egypte. Jozef was dan wel een jonge, ambitieuze man, maar Hij kon niets doen zonder op zijn God te vertrouwen en Hem blind te volgen.

De uitzending van Simon* zal ter plaatse worden gefaciliteerd door Near East Ministry (NEM), een christelijke organisatie die diaconale werkers uitzendt naar Israël en diverse Arabische landen. De basis van het werk van de NEM, en de plaats van Israël en de Arabische volken in Gods Heilsplan, wordt gevonden in Jesaja 19: 19-25

Stichting Ismaël is de NEM zeer erkentelijk voor de samenwerking die we voor het project Woestijnleven Jozef met hen kunnen aangaan.

Simon* wordt uitgezonden als vrijwilliger en is qua inkomsten volledig afhankelijk van giften.
Doet u mee om deze uitzending mogelijk te maken?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Jozef.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Jozef.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier een schuilnaam