Woestijnleven Mirjam

Project

Eva is een jonge vrouw die zich voor een half jaar aansluit bij het project Woestijnleven Elim. Ze zal ondersteunen bij het buurtwerk wat gedaan wordt.

Eva* is een jonge vrouw die zich voor een half jaar aan zal sluiten bij het project Woestijnleven Elim. Haar project wordt ‘Mirjam’ genoemd. Deze naam verwijst naar Mirjam die met het volk Israël meetrok door de woestijn en daar God loofde en dankte voor Zijn verlossing (Exodus 15:21).

Eva zal ondersteunen bij het buurtwerk wat gedaan wordt. Daarnaast zal ze zich bezighouden met het aanleren van de Arabische taal en met cultuurstudie. Hierdoor hoopt zij contacten te kunnen leggen met de Arabische bevolking. Het is het verlangen van Eva om de komende tijd haar leven te delen met hen die nog nooit van het Evangelie hebben gehoord. Ze hoopt en bidt dat Gods Naam ooit ook in dit deel van de wereld door velen geprezen en geloofd zal worden en dat deze periode ook voor haarzelf tot zegen mag zijn.

Eva wordt uitgezonden als vrijwilliger en zal zelf de kosten voor haar rekening nemen.
Wilt u haar mooie initiatief een financiële impuls geven?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Mirjam.

Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je graag de Mirjam-nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar woestijnleven.mirjam@gmail.com en meld je aan.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier een schuilnaam