Actie’s

Eleosrun brengt € 3.450 op!
Geen cito-toets maar confronterende geloofstest in de klas.

Eleosrun brengt € 3.450 op

Maar liefst zestig medewerkers van Eleos deden zaterdag 14 oktober 2017 mee aan de eerste Eleosrun. Ze trokken al hardlopend, fietsend van de Eleos vestiging in Groningen of de vestiging in Goes naar de finish bij de vestiging van Eleos in Bosch en Duin.

Maar liefst zestig medewerkers van Eleos deden mee aan de eerste Eleosrun. Ze trokken al hardlopend, fietsend van de Eleos vestiging in Groningen of de vestiging in Goes naar de finish bij de vestiging van Eleos in Bosch en Duin.

Met deze sportieve uitdaging wil Eleos vitaliteit en gezondheid stimuleren onder medewerkers en cliënten én meteen een goed doel ondersteunen.

Voor deze eerste Eleosrun kozen de organisatoren het project Art therapy in Syrië. Organisator Annelien Veldman: “We vonden dit project goed passen bij Eleos. Eleos biedt geestelijke hulpverlening aan volwassenen én kinderen. Gezien de actuele grote nood in Syrië willen we graag een steentje bijdragen aan het lenigen van psychisch leed door trauma.”

De eerste Eleosrun bracht het mooie bedrag op van € 3.450 voor Stichting Ismaël. Alle lopers en sponsors hartelijk dank!

Geen cito-toets maar confronterende geloofstest in de klas.

Geen cito-toets voor de leerlingen van groep 6-8 van de Basisschool De Appelgaard in Nijkerk op 23 januari. Wel hielden vrijwilligers van Stichting Ismael een confronterende ‘in de schoenen van een ex-moslim’-test in de klas.

Geen cito-toets voor de leerlingen van groep 6-8 van de Basisschool De Appelgaard in Nijkerk op 23 januari. Wel hielden vrijwilligers van Stichting Ismael een confronterende ‘in de schoenen van een ex-moslim’-test in de klas.

De test bestaat uit vragen als: Je woont in Saoedi-Arabië en er wordt een Bijbel op je kamer gevonden. Wat doe je? In een land dus waar christenen de doodstraf kunnen krijgen? Zeg je dat je christen bent geworden of zeg je dat je zo’n boek nooit zou lezen? Vlucht je naar een ander land waarvan je hebt gehoord dat er kerken zijn of blijf je? Zeg je de islamitische geloofsbelijdenis op of …?

Moeilijke vragen! Kun je die vragen eigenlijk wel beantwoorden? Kun je wel tussen deze opties kiezen? Je verliest altijd… of is het juist winst om te weten dat, wat je ook kiest, de Heere regeert en dat Hij zorgt voor Zijn kinderen?

De test maakt de leerlingen van De Appelgaard duidelijk dat het noodzakelijk is om te bidden voor hen die deze keuzes moeten maken!