Missie en visie

Stichting Ismaël is een interkerkelijke stichting die christenen in de Arabische wereld steunt met lectuur, gebed en diaconale hulp. Ook willen we moslims bereiken met de boodschap van het evangelie. We zien het als onze taak christenen in Nederland voor Arabische wereld te interesseren en hen op te roepen om hiervoor te bidden en te geven.

Doelstelling

Stichting Ismaël heeft als doelstelling de Arabische wereld in contact te brengen met de bijbelse boodschap. Concreet wordt dit vormgegeven door het beschikbaar stellen van christelijke lectuur in de Arabische taal en het participeren in projecten voor praktische hulpverlening in de Arabische landen.

Motivatie

Veel Arabische moslims zien zichzelf als nazaten van Ismaël. Het leven zoals dat in Christus te vinden is, mag en moet ook Ismaël bekend worden gemaakt. Stichting Ismael werkt vanuit de hoop op de vervulling van het gebed van Abraham: “Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht!” Genesis 17:18

Ds. W. Visscher, voorzitter: “Voor de Arabische wereld zijn er nog Bijbelse beloften. Zo staat in Jesaja 19: 24 en 25: Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië (dit is Irak), een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël! Vanuit die belofte, dat perspectief zetten we ons als Stichting Ismaël in voor de opbouw van de Kerk in de hartlanden van de islam!”