Missie en visie

Stichting Ismaël werkt vanuit de breedte van de gereformeerde gezindte en richt zich op de geestelijke nood van de Arabischtalige volken in al dan niet gesloten moslimlanden in het Midden-Oosten.

De naam van Stichting Ismaël verwijst naar Gen. 17:18: “Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht.” De stichting werkt vanuit de hoop dat het gebed van Abraham ook geestelijk vervuld zal worden aan de Arabischsprekende bevolking in het Midden-Oosten.

Doelstelling

Stichting Ismaël heeft als doel:

  • Projecten te initiëren of te ondersteunen om de islamitische naaste in de Arabische wereld voor Christus te winnen;
  • Christelijke gemeenten en voorgangers in de Arabische wereld te ondersteunen in hun nood;
  • Christenen uit de breedte van de gereformeerde gezindte in Nederland te informeren over het leven, samenkomen en lijden van broeders en zusters in de Arabischtalige moslimwereld zodat zij een plaats krijgen in hun gebeden en in hun harten.

In afhankelijkheid van Gods zegen, wordt een scala aan projecten geïnitieerd om deze doelen te realiseren.

Motivatie

Ds. W. Visscher, voorzitter: “Voor de Arabische wereld zijn er nog Bijbelse beloften. Zo staat in Jesaja 19: 24 en 25: Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië (dit is Irak), een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël! Vanuit die belofte, vanuit dat perspectief zetten we ons als Stichting Ismaël in voor de opbouw van de Kerk in de hartlanden van de islam!”