Bestuur en Kantoor

Vanuit de verbondenheid met de broeders en zusters in de Arabische wereld en vanuit bewogenheid met moslims in dat gebied wil Stichting Ismaël haar werk doen. Ze doet dit gebaseerd op het onfeilbare Woord van God en de daarop gebaseerde drie Formulieren van Enigheid en met respect voor de eigenheid van Gods Kerk in de Arabische context.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Ismaël is als volgt samengesteld:

  • ds. W. Visscher – voorzitter, predikant
  • Steef (S.D.) Post, secretaris, coach en mediator
  • Maarten (M.) Waaijenberg, penningmeester, ondernemer
  • Lydia (L.) van Arnhem-Slager, leerkracht
  • Kees (C.) van Burg, directeur
  • Bart-Jan (B.J.) Noorlander, beleidsadviseur
  • Bart (B.) Pater, projectleider ontwikkelafdeling
  • Jan (J.) Roukens, sales adviseur

De werkzaamheden van de bestuursleden en vrijwilligers worden (behoudens een reiskostenvergoeding) zonder beloning uitgevoerd.

Kantoor

Voor vragen of algemene informatie kunt u terecht bij bureaumanager Jan (J.H.) Vreeken

Kantooradres:      Ambachtstraat 1
Plaats:                    2922 CA  Krimpen aan den IJssel
E-mail:                   info@stichting-ismael.nl
Telefoon:               06 340 854 19

Transparantie

We vinden transparantie belangrijk. Door publicatie van de jaarrekening geven we inzicht in de cijfers en leggen we verantwoording af omtrent de middelen die zijn ontvangen en besteed. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het echter niet altijd mogelijk om projecten en contactpersonen bij naam te noemen. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, dhr. M. Waaijenberg: penningmeester@stichting-ismael.nl