Bestuur en Kantoor

Onze doelstelling is de Arabische wereld in contact te brengen met de bijbelse boodschap. Concreet wordt dit vormgegeven door het beschikbaar stellen van christelijke lectuur in de Arabische taal en het participeren in projecten voor praktische hulpverlening in de Arabische landen.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Ismaël is als volgt samengesteld:
ds. W. Visscher – voorzitter, predikant
Steef (S.D.) Post, secretaris, coach en mediator
Maarten (M.) Waaijenberg, penningmeester, ondernemer
Leendert (L.) de Bruin, journalist
Bart-Jan (B.J.) Noorlander, consulent
Bart (B.) Pater, projectleider ontwikkelafdeling
Jan (J.) Roukens, sales adviseur

De werkzaamheden van de bestuursleden en vrijwilligers worden (behoudens een reiskostenvergoeding) zonder beloning uitgevoerd.

Kantoor
Voor vragen of algemene informatie kunt u terecht bij bureaumanager Jan (J.H.) Vreeken

Kantooradres:      Ambachtstraat 1
Plaats:                    2922 CA  Krimpen aan den IJssel
E-mail:                   info@stichting-ismael.nl
Telefoon:               06 340 854 19

Transparantie
We vinden transparantie belangrijk. Door publicatie van de jaarrekening geven we inzicht in de cijfers en leggen we verantwoording af omtrent de middelen die zijn ontvangen en besteed. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het echter niet altijd mogelijk om projecten en contactpersonen bij naam te noemen. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, dhr. M. Waaijenberg: penningmeester@stichting-ismael.nl

Bekijk de jaarrekening

 

.