Ondernemers

Stichting Ismaël is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de betrokkenheid en de giften van ondernemers. Mede dankzij uw steun en steun van anderen kan Ismaël het werk voortzetten.

Ondernemers

Ook als ondernemer kunt u bijdragen aan het werk van Stichting Ismaël. We heten u graag welkom als lid onze ondernemersvereniging. De ondernemersvereniging bestaat uit een enthousiaste groep ondernemers die het werk van Stichting Ismaël een warm hart toedraagt. Het enthousiasme van de ondernemers stimuleert ons door te gaan met ons werk.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met dhr. Maarten Waaijenberg, telefoon 06 532 644 72.

Bankgegevens

De bankgegevens van Stichting Ismaël staan hieronder vermeld. Mocht u een gift willen overmaken voor een gericht project dan vragen wij vooraf contact op te nemen via info@stichting-ismael.nl of telefonisch via 06 340 854 19.

Eerste rekening:

Rekening: NL68 TRIO 0786 7131 43
T.n.v.: Stichting Ismael, Krimpen aan den IJssel
Bank: Triodos Bank
BIC: TRIONL2U
Land: Nederland

Rekening project Woestijnleven:

Rekening: NL52 TRIO 0391 1798 29
T.n.v.: Stichting Ismael o.v.v. Woestijnleven.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar

ANBIDe stichting is door de belastingdienst aangemerkt en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling onder ANBI-nummer 818779391; financiële bijdragen zijn dus fiscaal aftrekbaar.