Steun ons

Stichting Ismaël heeft als doelstelling de Arabische wereld in contact te brengen met de Bijbelse boodschap.

Concreet wordt dit vormgegeven door o.a. het uitzenden van veldwerkers, het beschikbaar stellen van christelijke lectuur in de Arabische taal en het participeren in projecten voor praktische hulpverlening in de Arabische landen. Helpt u mee onze naasten in de Arabische wereld te bereiken en te steunen?