Nalaten / schenken

Stichting Ismaël is afhankelijk van nalatenschappen en schenkingen van particulieren, kerken, ondernemers en anderen. Alleen dankzij uw steun en steun van anderen kan Stichting Ismaël het werk voortzetten.

U kunt Stichting Ismaël in uw testament opnemen. Dat kan via een nalatenschap of erfenis. Neemt u daarvoor contact met ons op: telefoon: 06 340 854 19 of per e-mail: info@stichting-ismael.nl

U kunt Stichting Ismaël steunen met een periodieke schenking, ook wel een lijfrenteschenking genoemd waarmee u zich voor minimaal vijf jaar committeert voor een vast bedrag. Op deze manier zijn uw giften 100% fiscaal aftrekbaar en dat betekent dat de fiscus tot wel 52% meebetaalt aan de donatie. Op deze manier kunt u meer hoop bieden aan de Arabische wereld.

Bankgegevens

De bankgegevens van Stichting Ismaël staan hieronder vermeld. Mocht u een gift willen overmaken voor een gericht project dan vragen wij vooraf contact op te nemen via info@stichting-ismael.nl of via telefoon 06 340 854 19.

Eerste rekening:

Rekening:NL68 TRIO 0786 7131 43
T.n.v.:Stichting Ismaël, Krimpen aan den IJssel
Bank:Triodos Bank
BIC:TRIONL2U
Land:Nederland

Uw gift is fiscaal aftrekbaar

ANBIDe stichting is door de belastingdienst aangemerkt en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling onder ANBI-nummer 818779391; financiële bijdragen zijn dus fiscaal aftrekbaar.