Over ons

Stichting Ismaël heeft zich bij haar oprichting in 2007 ten doel gesteld om christelijke lectuur beschikbaar te stellen in de Arabische taal.

Eerste project

Door middel van het eerste project zijn bijna 20 deeltjes van de serie “Vertellingen bij de Bijbel” van ds. Meeuse vertaald in het Arabisch en zijn in Egypte duizenden exemplaren gedistribueerd.

Verbreding

Vanaf 2012 heeft Stichting Ismaël haar doelstelling verbreed en is naast lectuurverspreiding ook sprake van praktische diaconale (nood)hulpverlening; en niet meer alleen in Egypte, maar  in de diverse landen van het Midden-Oosten waar Arabisch gesproken wordt. Zo zijn we erg dankbaar dat in Syrië de vertaling van de Van Dam kinderbijbel in het Arabisch is gerealiseerd. En door deze verbreding is Stichting Ismaël ook in staat geweest om te voorzien in de ontstellende nood die er ook op dat gebied in de Arabische wereld is.

Huidige missie

In 2021 heeft de missie van Stichting Ismaël een update gekregen. Er wordt gewerkt vanuit de breedte van de gereformeerde gezindte en we richten ons op de geestelijke nood van de Arabischtalige volken in al dan niet gesloten moslimlanden in het Midden-Oosten.