Benefietconcert in Hasselt

Actie

Op zaterdag 4 maart was er in de Grote Kerk van Hasselt een benefietconcert concert met de titel: 'Hoop voor Aleppo?'
Er is deze avond een collecte gehouden die volledig bestemd was voor noodhulp die gaat via de kerken in Aleppo.

HOOP VOOR ALEPPO?

Turkije en Syrië zijn in de vroege morgen van 6 februari zwaar getroffen door een aardbeving. De schade is enorm. Inmiddels zijn er meer dan 41.000 doden geborgen. Er liggen nog duizenden mensen onder het puin. De Verenigde Naties verwacht een verdubbeling van het aantal doden.

De hulpverlening in Turkije en Syrië komt langzaam op gang. Op sommige plekken is nog helemaal geen hulpverlening.  De Syrische stad Aleppo met twee miljoen inwoners, is dubbel hard getroffen door de aardbeving. De stad ligt al in puin door de burgeroorlog. Nu is er een zware aardbeving overheen gekomen. De gebouwen die nog overeind stonden, zijn ook grotendeels verwoest. Wat een leed en ellende.

Wilt u al die mensen, die familie hebben verloren,  hun huis zijn kwijtgeraakt, opdragen in jullie gebed?

De organisatoren van dit benefietconcert hebben gezegd dat ze iets fysieks wilden doen voor het rampgebied. Heel concreet: ze wilden iets doen om de mensen te helpen in de Syrische stad Aleppo, wetend dat het een druppel is op een gloeiende plaat.

Op zaterdag 4 maart was er in de Grote Kerk van Hasselt een benefietconcert concert met de titel: ‘Hoop voor Aleppo?’

Als u niet aanwezig kon zijn, u kunt ook van dit concert nagenieten via deze livestream.

Er is deze avond een collecte gehouden die volledig bestemd was voor noodhulp die gaat via de kerken in Aleppo en omgeving. Dan moet u denken aan eerste levensbehoeften zoals eten en drinken. De distributie van deze goederen gaat via Stichting Ismaël, die contact heeft met de christelijke kerken in Aleppo en omgeving. De opbrengst van de collecte was meer dan € 25.000!

Het Urker Gemengd Koor Immanuël o.l.v. Harm Hoeve en het Christelijk Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden o.l.v. Gerwin van der Plaats werkten aan deze avond mee. De organist voor deze avond was Marco den Toom. De vleugel werd bespeeld door Gerwin van der Plaats. Pascal van de Velde heeft als trompettist meegewerkt aan deze avond. Roderick van Arnhem heeft een pianosolo verzorgd. De opening, gesproken woord en sluiting was in handen van Chris Stoffer. Hij is Tweede Kamerlid voor de SGP.

Deze avond was gratis toegankelijk. Alle ruim 750 zitplaatsen waren bezet!

Namens het bestuur van Stichting Ismaël danken we allen die gezongen, gemusiceerd, gesproken, geluisterd en gedoneerd hebben.