Geen cito-toets maar confronterende geloofstest in de klas.

Actie

NIJKERK. Geen cito-toets voor de leerlingen van groep 6-8 van de Basisschool De Appelgaard in Nijkerk op 23 januari. Wel hielden vrijwilligers van Stichting Ismael een confronterende ‘in de schoenen van een ex-moslim’-test in de klas.

Geen cito-toets voor de leerlingen van groep 6-8 van de Basisschool De Appelgaard in Nijkerk op 23 januari. Wel hielden vrijwilligers van Stichting Ismael een confronterende ‘in de schoenen van een ex-moslim’-test in de klas.

De test bestaat uit vragen als: Je woont in Saoedi-Arabië en er wordt een Bijbel op je kamer gevonden. Wat doe je? In een land dus waar christenen de doodstraf kunnen krijgen? Zeg je dat je christen bent geworden of zeg je dat je zo’n boek nooit zou lezen? Vlucht je naar een ander land waarvan je hebt gehoord dat er kerken zijn of blijf je? Zeg je de islamitische geloofsbelijdenis op of …?

Moeilijke vragen! Kun je die vragen eigenlijk wel beantwoorden? Kun je wel tussen deze opties kiezen? Je verliest altijd… of is het juist winst om te weten dat, wat je ook kiest, de Heere regeert en dat Hij zorgt voor Zijn kinderen?

De test maakt de leerlingen van De Appelgaard duidelijk dat het noodzakelijk is om te bidden voor hen die deze keuzes moeten maken!

Doe hier de test De zoektocht van Ismaël, stap in de schoenen van een ex-moslim