Ondernemende leerlingen op de ds. Fraanjeschool De Vesting

Actie

Op de ds. Fraanje school in Barneveld, locatie De Vesting, hebben de leerlingen van groep 7 zich ingezet voor Hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië.

Handelaars voor het goede doel

Deze actie heeft het mooie bedrag van € 2.907,78 opgebracht.  Het is specifiek voor hulp aan gezinnen in Syrië die getroffen zijn door de enorme aardbeving.
Om het voor de leerlingen een beetje tastbaar te maken, hebben we uitgerekend dat we 36 gezinnen een maand lang kunnen voorzien van eten en drinken.

“Het was de kunst op zo goedkoop in te kopen en en zo duur mogelijk te verkopen.”

De leerlingen moesten als een echte handelaar iets inkopen en met winst weer verkopen. Onder andere is er gehandeld in bloemen, eieren, kaarten, rollen snoep, paaseitjes enz. Het was de kunst op zo goedkoop in te kopen en en zo duur mogelijk te verkopen. Sommige leerlingen hebben zelfs eigen gebakken koek en taart verkocht. Ook waren er leerlingen die gewoon langsgingen bij mensen en om een donatie hebben gevraagd.

Een presentatie bij u?

Mail naar info@stichting-ismael.nl of bel met 06 34 08 54 19 voor meer info over een presentatie op jouw club, jouw school of op uw mannen- of  vrouwenvereniging!

Bijdragen?

Wilt u ook bijdragen aan een van de projecten van Stichting Ismaël? U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren