Hartelijk dank voor uw donatie

Mede door uw donatie kan het werk van Stichting Ismaël doorgaan, zodat er steeds meer mensen in de Arabische wereld in contact komen met de Bijbelse boodschap.