boekje Kretenzen en Arabieren

Nieuwsartikel

Stichting Ismaël heeft in het najaar van 2019 een boekje gepubliceerd onder de titel ‘Kretenzen en Arabieren, de grote werken van God in hun eigen taal’.

Middels een meditatie van ds. W. Visscher (voorzitter) en een fors aantal Bijbelteksten met toelichting, geeft het boekje inhoud aan de noodzaak van Evangelieverkondiging onder onze Arabische naasten. Tevens wordt er op verhalende wijze inzage gegeven in een aantal projecten.

Het boekje is gratis te verkrijgen, maar uiteraard is een vrijwillige bijdrage van harte welkom.

Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@stichting-ismael.nl

In het Reformatorisch Dagblad van woensdag 4 december 2019 is er aandacht aan gegeven d.m.v. het artikel Bijbelse verwachting voor Arabische volken