Conferentie in Jordanië

Nieuwsartikel

Jordanië is een land met zo’n 10 miljoen inwoners. Het grenst in het noorden aan de door oorlog verscheurde landen Irak en Syrië. Stichting Ismael nam onlangs deel aan een conferentie in de hoofdstad Amman. De conferentie stond in het teken van hulp aan christelijke Iraakse en Syrische vluchtelingen in Jordanië.

Door de oorlog in de buurlanden Irak en Syrië is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen, ook richting Jordanië. Bijna twee miljoen vluchtelingen zijn in Jordanië terechtgekomen. Het merendeel van deze vluchtelingen is moslims, maar er zijn ook christelijke gezinnen.

Project

Stichting Ismaël steunt al jaren de christelijke vluchtelingen in Jordanië en daarom bezochten bestuursleden Bart-Jan Noorlander, ds. Visscher, en Bart Pater samen met dhr. Van Burg van Hulp Bijzondere Noden Gereformeerde Gemeenten in Nederland (HBN) afgelopen juni de Jordaanse hoofdstad Amman.
Stichting Ismaël nam tijdens deze reis deel aan een conferentie in Amman, die in het teken stond van hulp aan christelijke Iraakse en Syrische vluchtelingen in Jordanië. In Amman is een christelijk-orthodoxe kerk van zo’n 500 mensen, waar voornamelijk Iraakse vluchtelingen deel van uit maken. Deze vluchtelingengemeente heeft weinig te besteden, er is dus veel behoefte aan lokale pastorale zorg. Het project van Stichting Ismaël (in samenwerking met HBN) voorziet voor deze mensen in voedselcoupons, om zo in het levensonderhoud te voorzien. Deze bonnen worden uitgedeeld door een team van christelijke, lokale pastorale werkers, als blijk van naastenliefde en diaconale zorg. De oorspronkelijk uit Gaza afkomstige ds. Hanna Massad geeft leiding aan dit project, hij was bereid om een videoboodschap in te spreken.

Conferentie

Stichting Ismaël wil meerwaarde aan dit project geven en de vluchtelingen in Jordanië een Arabisch vertaalde versie van de Christenreis te geven. Het boek is zowel geschikt voor jongeren als voor volwassenen en kan gebruikt worden voor evangelisatie onder de vluchtelingen in Amman. Het is de bedoeling dat dit boek zal worden uitgedeeld door de pastorale werkers bij het geven van de voedselcoupons.

     

Tijdens de conferentie werd dit boek met de pastorale werkers besproken door ds. Visscher en dhr. Van Burg met als bedoeling om hen toe te rusten om Gods Woord te verkondigen. De Christenreis bevat namelijk veel geestelijk elementen: De geestelijke weg van zondelast, het gaan tot Christus en het leven in de dankbaarheid worden op een bijzondere manier in het boek afgeschilderd. Tijdens deze mini-conferentie van 2 dagen vonden er Bijbelstudies, kerkdiensten  en samenkomsten plaats.  Op maandagavond was er een samenkomst met een klein deel van de gemeente, waarin we iets verteld hebben over het werk Stichting Ismaël. Op dinsdag vond de conferentie plaats. En op woensdag werden er verschillende gezinnen bezocht. Schrijnend waren de verhalen om te horen hoe christenen te kampen hebben met bedreigingen en depressies. Ook in Jordanië is het niet eenvoudig om christen te zijn!
Het was bijzonder om te zien hoe betrokken de pastorale werkers waren, hoe ze voor de mensen een luisterend oor waren, en dat de mensen hen veel vragen stelden. Een van de pastorale werkers had op een gegeven moment drie boekjes onder z’n arm, die hij uitdeelde aan de families om hen heen.

Bidt u mee?

In Jordanië zijn er veel huiskerken met christenen met een moslimachtergrond, die in een kwetsbare positie leven. Wilt u bidden of God dit werk onder de Iraakse en Syrische vluchtelingen in Jordanië wil zegenen?

Helpt u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Iraakse vluchtelingen in Amman
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Iraakse vluchtelingen in Amman.