Ds. Massad: “Christenen in Gaza leven tussen de vuren.”

Nieuwsartikel

Ds. Hanna Massad sprak in Apeldoorn over moeilijke situatie christenen: “De nog maar duizend christenen in Gaza hebben het zwaar te verduren. Ze belijden hun geloof letterlijk tussen de vuren. Tachtig procent van christenen heeft de hulp van de enige protestantse kerk in Gaza hard nodig".

Christenen in de Gazastrook hebben het zwaar te verduren. Met 2 miljoen inwoners is Gaza de dichtst bevolkte regio op aarde. Er wonen voornamelijk moslims en nog maar hooguit duizend christenen.

Dominee Massad vertelt over hun moeilijkheden tijdens de informatieavond van Stichting Ismaël op 15 februari jl. in Apeldoorn. Ds. Massad: “Christenen in Gaza belijden hun geloof terwijl ze tussen de vuren leven. Ook de kerk ligt regelmatig onder vuur.” Hanna Massad was jarenlang dominee van de enige protestantse gemeente van Gaza.

Ds. Hanna Massad: “Het leven in de dichtbevolkte Gazastrook is voor iedereen moeilijk vanwege de hoge werkloosheid, het slechte drinkwater en de zeer beperkte elektriciteitsvoorziening. Maar de christenen hebben het nog zwaarder. Ze worden door de moslimmeerderheid gezien als tweederangsburgers, krijgen minder kansen en worden bovendien geconfronteerd met militante moslims.”

Maar liefst tachtig procent van christenen heeft daarom de hulp van de kerk in Gaza hard nodig. Er is grote behoefte aan voedsel, medicijnen en dagelijkse benodigdheden met name voor de kinderen. De kerk deelt hulppakketten uit. Verder ondersteunt de gemeente bijvoorbeeld een weduwe die niet voldoende voor haar kinderen kan zorgen of zorgt voor  een rolstoel voor een verlamde man al anderhalf jaar zijn huis niet uit komt.

Gekidnapt

En dan vertelt dominee Massad het indringende verhaal van Rami Ayyad, een jonge vader die op een zaterdagavond wordt gekidnapt door militante moslims. Hij kan nog net een berichtje via zijn mobiele telefoon versturen waarin hij aangeeft dat het waarschijnlijk lang zal duren voordat hij terugkeert. De moslims zullen hem voor de keuze stellen: bekering tot de islam of de dood. Het bericht van de kidnapping gaat als een lopend vuurtje door de gemeente. Velen besluiten meteen voor Rami te gaan bidden.

Ds. Massad kan de slaap die zaterdagnacht niet vatten. Om drie uur in de nacht probeert hij Rami nog eens te bellen maar hij krijgt hij geen antwoord. Eindelijk valt hij in slaap maar even later, om vijf uur in de ochtend, maakt zijn vrouw hem wakker. Ze vertelt onthutst dat het dode lichaam van Rami is gevonden. Tien uur nadat hij was gekidnapt werd hij geëxecuteerd omdat hij weigerde zijn geloof af te zweren.

De jonge broeder laat een zwangere vrouw, Pauline, en twee jonge kinderen achter. Wanneer Pauline een paar maanden later bevalt geeft ze haar dochtertje de naam Samah – dit betekent ‘hemel’ in het Arabisch – omdat ze gelooft dat haar man nu in de hemel is. Ondanks het grote verdriet is deze jonge weduwe dankbaar dat Rami zijn geloof niet heeft verloochend.

Ds. Hanna: “De christenen in de Gazastrook krijgen geen bescherming van de politie. De belijdenis ‘De Heere is mijn Schuilplaats’ vraagt om hun vertrouwen letterlijk op de Heere te stellen. Zij zijn bereid de Heere te gehoorzamen en de uiterste prijs – dit is hun leven – te betalen voor het geloven in de Heere Jezus Christus.”