Een Bijbeldag in Kharaba

Nieuwsartikel

18-8-2020 Het was een heuglijke dag. In augustus jl. is er een Bijbeldag georganiseerd in Kharaba.
Kharaba is een dorp 140 km ten zuiden van Damascus, dichtbij bij de grens van Jordanië.
Het was bijna 10 jaar geleden dat in dit dorp weer kerkdiensten gehouden werden.

De meeste inwoners van Kharaba zijn christen, sommigen zijn katholiek of orthodox, maar ook protestants. De protestantse kerk met ongeveer 70 gezinnen had vele jaren geen eigen predikant totdat de presbyteriaanse kerk van Damascus in 1991 de verantwoordelijkheid op zich nam om de kerk te heropenen, om daarmee deze herderloze schapen te helpen. Iedere zondag en bij speciale gelegenheden zijn er diensten belegd en uiteindelijk is de gemeente lid geworden van de presbyteriaanse synode van Syrië en Libanon.

In 2011 werd het weer totaal anders. Het dorp werd binnengevallen door enkele bedoeïenenstammen. Ze namen de huizen in beslag. Veel van de inwoners van Kharaba vertrokken naar Damascus waar veel van hun familieleden wonen.
Maar in de zomer van 2020 werden de bedoeïenenstammen gedwongen het dorp te verlaten. De eigenaren van het dorp begonnen terug te komen om hun beschadigde huizen weer op te bouwen; ook de kerk werd weer opgeknapt en in gebruik genomen. Dominee Saleem Farah werd aangesteld als predikant, en in de kerk worden net als vroeger weer de kerkdiensten gehouden.

U begrijpt dat het een bijzonder moment was om in dit dorp een Bijbeldag te kunnen organiseren.
Onder leiding van pastor Farah zijn bijna 150 Bijbels uitgereikt. Daarnaast zijn vele kinderen en jongeren blij gemaakt met de kinderbijbel van Van Dam.

Het thema van deze dag was “Een Bijbel in elk huis en een begin van een christenbibliotheek in elk huis“. De preek op deze dag werd gehouden door pastor Firas Farah, de broer van de eerdergenoemde Saleem Farah. Het onderwerp van de preek was “Er staat geschreven“, naar aanleiding van Mattheus 4: 4-10.

We kregen prachtige foto’s van deze dag toegestuurd; beelden van de kerkdienst, maar ook foto’s van ingetogen en blije mensen met een Bijbel, een kinderbijbel van Van Dam, een boekje van Ryle of Matthew Henry. Ook de recent gereedgekomen navertelde versie van de Christenreis van Bunyan is op deze dag uitgedeeld.
De verkondiging van Gods Woord in het Midden-Oosten: het is de wens en bede van Stichting Ismaël om een klein schakeltje in te mogen zijn, totdat Hij komt.

CIP heeft op 13 januari een artikel gepubliceerd over deze bijzondere gebeurtenis.

PS. Interessant voor de historici: de opgravingen van de oude stad Bosra, meer dan 3.000 jaar geleden al genoemd in Egyptische documenten, liggen op 9 kilometer afstand.

 

Wilt u het werk van Stichting Ismaël financieel ondersteunen? Dat kan via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren

Contact is mogelijk via secretariaat@stichting-ismael.nl of via  06 340 854 19

Meer informatie?
Voor meer informatie over het werk van Stichting Ismaël verwijzen wij u naar het boekje Kretenzen en Arabieren. Het boekje is gratis te verkrijgen. Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@stichting-ismael.nl