Eén jaar na de ramp in Beiroet

Nieuwsartikel

Een verwoestende en dodelijke explosie legde in augustus 2020 een groot deel van de Libanese hoofdstad Beiroet in puin. Stichting Ismaël startte direct een hulpactie via plaatselijke kerken. Een jaar na dato zijn veel herstelwerkzaamheden aan kerken en huizen afgerond. Maar… de wonden zijn diep. Blijvende zorg is nodig.

Van nieuwe ramen en deuren tot het aftimmeren van stalen verstevigingsbalken tot de reparatie van een beschadigde avondmaalstafel. Het herstelwerk van kerken dat Stichting Ismaël in het afgelopen jaar mogelijk kon maken, was erg divers. De reparaties van deze door de explosie getroffen gebouwen zijn inmiddels zo goed als afgerond.

In een van de zwaarst getroffen delen van de stad, de wijk Mar Mikhael, is de Armenian Evangelical Brotherhood Church gerenoveerd. De flinke beschadigde bijbelwinkel van de kerk -het dak was zelfs ingestort- is weer keurig hersteld. Ook andere gebedshuizen werden opgeknapt zodat de eredienst, de zondagsschool en Bijbelstudie weer kunnen plaatsvinden! “Jullie zijn op ons pad gebracht”, hoorden we van de dankbare predikanten.

Tevens zijn groepen klusjesmannen vanuit diverse protestantse gemeenten in het afgelopen jaar de zwaar getroffen stad ingetrokken om reparaties uit te voeren aan honderden woningen. Maar hun werk ging verder dan het hanteren gereedschap: tijdens de gesprekken met de bewoners lag de nadruk op de geestelijke zorgen. Bij niet-christenen reikten ze boekjes uit met vragen over het christelijk geloof.

Veel woningen zijn met steun van Stichting Ismaël inmiddels hersteld, al is nog lang niet alle schade verholpen. “Hoewel het aantal mensen dat hulp zoekt om hun beschadigde appartementen te repareren afneemt, verwachten we dat er nog wel een aantal zullen komen”, aldus een van onze contacten. Een deel van de fondsen wordt daarvoor nog ingezet.

In de komende periode ligt de focus op nazorg. De explosie heeft een enorme impact gehad op de bevolking. Stichting Ismaël steunt daarom langdurig het project ‘Providence Garden’, een plek waar mensen terecht kunnen voor psychologische en geestelijke zorg. Naast de gevolgen van de ramp drukken nog eens vele andere zorgen op de Libanezen. De economische malaise is onvoorstelbaar groot. De Verenigde Naties schatten onlangs dat 77% van de huishoudens niet genoeg te eten heeft.

Door middel van dit project in Beiroet willen we mensen van verschillende achtergronden helpen en hen leren om te gaan met de moeilijkheden van het leven. Hierin staan het Evangelie en de Heere Jezus centraal, zowel in de psychologische hulp die geboden wordt als ook in de pastorale benadering.

Er is in de achterliggende tijd veel werk verzet. Het is onze bede dat de Heere dit gebruiken wil voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Zoals een van onze contacten het verwoordde: “We kunnen huizen repareren, kerken herbouwen, getraumatiseerde mensen troosten, maar als we er niet in slagen om de boodschap van het Evangelie te delen, bereiken we niets.” Bidt u mee?

Kerken, organisaties en particulieren
Stichting Ismaël juicht het van harte toe als, in het kader van nazorg,  kerken, organisaties en particulieren willen bijdragen. Dat kan via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Hulp via kerken in Beiroet. Op onze website kunt u ook doneren voor Beiroet.

Meer weten over het werk van Stichting Ismaël?
Vraag hier het boekje ‘Tipje van de sluier’ aan. We sturen het gratis toe.

Contact is mogelijk via secretariaat@stichting-ismael.nl of via  06 340 854 19