Het Evangelie brengt hoop – december 2023

Nieuwsartikel

We naderen het einde van het jaar 2023. Een bewogen jaar voor het Midden-Oosten. De ingrijpende gevolgen van aardbevingen en oorlogen zijn voor Arabische christenen dagelijkse realiteit. Toch is er temidden van alle ellende hoop voor het Midden-Oosten!

Met uw hulp mocht Stichting Ismaël het afgelopen jaar het Evangelie delen en concrete hulp bieden. Bestaande projecten konden in 2023 doorgaan of zelfs uitgebreid worden. Nieuwe projecten mochten opgestart worden. We zagen ons werkterrein uitbreiden, mochten nieuwe contacten leggen en we ontvingen voldoende financiële middelen om onze projecten te bekostigen.
Een bijzonder impuls was wel de RD-actie van de stichting “Draagt elkanders lasten” die een overweldigend bedrag opleverde. Deze actie gaf ons dan ook de mogelijkheid om lopende projecten te intensiveren en nieuwe projecten op te starten.

Hulp na de aardbeving

Het jaar 2023 was nog maar net een maand oud toen we werden opgeschrikt door een allesverwoestende aardbeving die grote delen van Syrië trof. Via diverse contactpersonen in de Syrische kerken hadden we de mogelijkheid om concrete noodhulp te bieden. Bij het uitreiken van hulpgoederen gaat ook het Woord open, wordt er gebeden en waar mogelijk een boekje met een Bijbelse boodschap uitgereikt. We zien temidden van verdrietige gebeurtenissen dat de HEERE doorgaat met Zijn werk en dat er in dergelijke situaties vaak ook opening ontstaat voor de boodschap van Gods Woord.
Syrië is een land dat al zo lang zuchtte onder de gevolgen van oorlogen. Zou men niet alle hoop totaal verliezen, nu de verwoestingen van de aardbeving daar nog eens overheen komen? Wilt u deze mensen alstublieft mee blijven nemen in uw gebeden?
Maar wilt u ook met ons ook de Heere danken dat Hij juist in deze moeilijke omstandigheden wegen opent om het Evangelie te delen?

Kerkbouw in Egypte

In Egypte zien we een groeiende belangstelling voor het Woord van God. Ook de omstandigheden in het land lijken voor christenen te verbeteren. Hoewel er overwegend moslims wonen, worden christenen wel meer geaccepteerd dan vroeger. De regering biedt zelfs ruimte om eigen kerken te bouwen, zolang men zich houdt aan de regels van de overheid. Echter, deze kerken moeten door de christelijke gemeenten dan wel geheel zelf bekostigd worden. Dit is moeilijk voor de vaak arme gemeenschappen. De gemeenten die er al waren, hebben in de meeste gevallen ook zwaar te lijden gehad door IS en de Moslimbroederschap. Stichting Ismaël mag in Egypte bijdragen aan de (her)bouw van kerken. Ook in de toekomst is er nog veel geld nodig om niet alleen de gebouwen, maar ook het gemeenteleven verder te versterken.

Pastorale en psychosociale hulp in Irak

Geheel anders is het voor christenen in Irak. Zij hebben nog altijd vrijwel geen rechten in de samenleving. Velen van hen zijn dan ook in het geheim christenen of houden hun geloof zoveel als mogelijk is voor hen zelf. Toch zien we ook in Irak een gestage groei van de kerken. De belangstelling voor Gods Woord neemt toe; onze contactpersonen mogen in Irak op verschillende plaatsen pastorale hulp verlenen en het Woord verkondigen. Ook online hebben we daar goede mogelijkheden om de Bijbelse boodschap te brengen.
Verder is traumahulp nog steeds een belangrijk onderdeel van onze projecten in Irak. In dorpjes waar christenen hebben moeten zuchten onder de wreedheid van IS wordt o.a. psychosociale hulp geboden, alsmede creatieve therapie aan kinderen. We zien hoopvolle en bemoedigende resultaten op deze vormen van psychosociale hulpverlening en we willen deze projecten de komende jaren dan ook graag voortzetten.

Spanningen rondom Israël

Nu we het jaar 2023 bijna uitgaan, zijn er toenemende spanningen in het Midden-Oosten vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Arabische christenen lijden hieronder. Zij bevinden zich in een buitengewoon moeilijke positie. De moslims in hun omgeving beschouwen hen als vrienden van het Joodse volk en daarom als vijand van de islam. Voortdurend moeten zij balanceren temidden van de anti-Joodse sentimenten in het Midden-Oosten. Wilt u ook hen niet vergeten in uw gebeden?

 

Uw steun blijft nodig!

Graag willen we u heel hartelijk bedanken voor uw (financiële) steun, uw meeleven en uw gebed in 2023. Mogen wij ook in 2024 weer op u rekenen? We zijn in de eerste plaats afhankelijk van de Heere en van Zijn zegen. Daarnaast moeten wij ons werk doen met de beschikbare financiële middelen. Wilt u de voortgang van ons werk mogelijk maken?

Neemt u voor een volledig overzicht van gerealiseerde en lopende projecten ook eens een kijkje op onze website: www.stichting-ismael.nl/projecten. Via de nieuwsbrief houden we u ook in het nieuwe jaar graag weer op de hoogte van ons werk.
Er kon veel gerealiseerd worden, maar er is ook voor de toekomst nog veel geld nodig! Wellicht overweegt u aan het einde van dit jaar nog een donatie aan een goed doel. Mogen wij ons werk dan hartelijk bij u aanbevelen?

Alvast heel hartelijk dank namens alle werkers én gelovigen in de groeiende kerk van het Midden-Oosten.

U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael. Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren