Hoop doet Leven

Nieuwsartikel

In 2024 richten we ons werk op het drukken en verspreiden van Bijbels en christelijke lectuur in het Arabisch en doen een oproep om hulp.

De wanhoop regeert op veel plaatsen in het Midden-Oosten. Denk aan Israël en de Palestijnse gebieden (zie ook ons noodhulpproject), maar ook in Jemen, Syrië en Libanon is sprake van veel geweld, gevaar en onderdrukking. Te midden van alle verdriet en onrecht gaat Stichting Ismaël door met de verspreiding van de Bijbelse boodschap vol hoop, Leven en vernieuwing voor de Arabische wereld. Werk dat plaatsvindt op een onzichtbare manier, maar… levens verandert!

Hoop doet Leven

In 2024 richten we ons werk op het drukken en verspreiden van Bijbels en christelijke lectuur in het Arabisch. Hiermee willen we de honger naar Gods Woord stillen. En die honger is er in veel Arabische landen, ondanks de vaak agressieve tegenstand. Gods kerk groeit op plaatsen waar we het niet zouden verwachten.

We willen u vragen om dit werk op te dragen in uw gebed. Bidt u mee of de Heere Zijn zegen over het werk onder onze naasten in het het Midden-Oosten wil geven?
Wilt u gehoor geven aan onze oproep voor het verspreiden van Arabische Bijbels en lectuur? Kijk hieronder hoe u mee kunt helpen.

Helpt u mee?

Blijft u de christenen in Gaza en degenen die op de vlucht geslagen zijn gedenken in uw gebed? Stichting Ismaël steunt het werk van ds. Hanna Maher Khalbouta en draagt zo bij aan de materiële hulp aan Gazaanse christenen die op de vlucht zijn.
Doneren is mogelijk via onderstaande button.

doneren

U kunt ook meehelpen door uw gift over te maken op rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Hoop doet Leven.

We zijn dankbaar voor de vele steun die we ervaren voor ons werk in het Midden-Oosten en hopen samen met uw betrokkenheid en gaven meer mensen te bereiken met de boodschap van Hoop.