“Ik wil de Bijbelverhalen graag lezen met mijn moeder”

Nieuwsartikel

Trots laten de Irakese jongeren hun schilderijen zien aan het toegestroomde publiek. Met de tentoonstelling sluiten ze drie maanden van creatieve therapie in christelijke setting af. De avond trekt onverwachte bezoekers. “Terwijl ik God dankte in mijn hart, gaf ik hun een Bijbel.”

“Er worden verhalen gedeeld die mij soms echt naar de keel grijpen”, zegt Gozafen Ganan Marzena. De psychologe begeleidt tijdens de therapie groepen van 25 tot 30 Irakese jongeren die opgroeiden te midden van oorlog en IS-gruwelen. “Door het vertrouwen binnen de groep kunnen zaken besproken worden die eerst niet bespreekbaar waren.”

Tijdens de bijeenkomsten worden verhalen uit de Bijbel verteld en als referentiemateriaal gebruikt voor de tekeningen die de jongeren maken om hun trauma’s te verwerken. “De tekenleraar legt kort enkele technieken uit en ik laat de kinderen praten over Bijbelse verhalen die hen hoop bieden, of die hen erg aanspreken. Geleidelijk passen we die toe op hun eigen situatie.”

Alle deelnemers krijgen tijdens de laatste bijeenkomst, waar ze vol trots aan de belangstellenden hun tekeningen laten zien, een Bijbel. Zo kunnen ze thuis de Bijbelse verhalen die ze tijdens de therapie hoorden nog eens lezen. Niet alleen de getraumatiseerde kinderen worden zo bereikt met het Woord, maar ook de gezinnen waar ze uit komen. De 10-jarige Siba: “Ik wil de Bijbelverhalen graag lezen met mijn moeder.”

Tussen het toegestroomde publiek tijdens de afsluitende expositie bevinden zich ook mensen die je niet zo snel zou verwachten. “Bij een van de tentoonstellingen kwam een moslimpaar naar mij toe”, vertelt Hanan Mati Toma. Ze is voorzitter van de organisatie die de therapie verzorgt en waar Stichting Ismaël mee samenwerkt.

“Ze vertelden me dat ze al veel hadden gehoord over het christendom en de verhalen in de Bijbel. De verhalen die ze van de jongeren op deze tentoonstelling hadden gehoord, gaven hen het laatste zetje. Ze vroegen me om een Bijbel zodat ze die konden lezen met hun kinderen. Terwijl ik God dankte in mijn hart, gaf ik hun een exemplaar.”

Het project, dat deels wordt gesponsord door Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten en door particuliere giften, is zo succesvol dat we dit jaar opnieuw starten met verschillende sessies.

We zien uit naar het herstel van de jongeren, maar ook naar zegen op het Woord dat wordt uitgedeeld. Bidt u mee?
Voor € 275,- kan één jongere deelnemen aan een traject. Helpt u mee?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël
Klik hier en kies als bestemming Art therapy op de Vlakte van Ninevé, Irak