Interview met pastor Samir Yacco

Nieuwsartikel

19-4-2021 Al vanaf het eerste uur is ds. Samir Yacco betrokken bij de vertaalprojecten van Stichting Ismaël. Inmiddels heeft de Syrische predikant diverse puriteinse boeken naar het Arabisch overgezet. Tot zijn grote vreugde blijft het werk niet zonder vrucht. “Mensen zeggen: het heeft mijn leven veranderd.” Zijn eerste vertaalproject voor de stichting was de kinderbijbel van Van Dam, vertelt de predikant van de Evangelical Baptist Church in Damascus via de telefoon.

Inmiddels hebben duizenden exemplaren van deze bijbelvertelling hun weg gevonden naar gezinnen in de Arabische wereld. Het stemt ds. Yacco tot grote dankbaarheid.

Daarna volgden nog diverse vertaalprojecten, voornamelijk boeken van puriteinse schrijvers als J.C. Ryle en Matthew Henry. Om tot een zo getrouw mogelijke vertaling te komen, werkt hij samen met een ouderling van de presbyteriaanse kerk in Damascus, George Meassy. Onlangs rondden beide mannen de vertaling van de Christenreis (gezinseditie) van John Bunyan af.

Inmiddels leggen ze de laatste hand aan een boekje van de puritein Joseph Alleine, ‘Een alarm aan de onbekeerden’.

Waarom bent u zo betrokken op het vertaalwerk?
“In de Arabische wereld is een groot gebrek aan goede christelijke lectuur. Lokale boeken zijn vaak heel oppervlakkig. Daarnaast zijn veel theologische werken uit het westen hier onbekend. Door boeken te vertalen, kunnen we die onder de aandacht brengen. Toen Stichting Ismaël ons enkele jaren geleden vroeg om vertaalwerk te doen, waren we daar dan ook heel blij mee.”

Onlangs zag de Arabische vertaling van de Christenreis van Bunyan het licht. Waarom spreekt dit boek u aan?
“De christelijke leer is door het boek heen geweven. De Christenreis leest als een verhaal en laat ons zien hoe een gevallen mens met God wordt verzoend. In het Midden-Oosten wordt veel minder gelezen dan elders in de wereld. Grote boekwerken worden niet snel ter hand genomen. Maar een boek zoals de Christenreis nodigt uit om te lezen. Wanneer je een hoofdstuk leest, wil je weten wat er in het volgende hoofdstuk gebeurt. Andere boeken zijn niet altijd even aantrekkelijk, ook met het oog op de kinderen.”

Hoe worden de boeken door de mensen ontvangen?
“De boekjes verspreiden we in samenwerking met lokale voorgangers. Gewoonlijk geven die de boekjes weg bij het uitdelen van voedselpakketten. Mensen zijn niet verplicht om het aan te nemen, maar we zien zelden dat iemand zo’n boekje weigert.

De lokale predikanten laten ons geregeld weten dat de boekjes positief worden ontvangen. Mensen zeggen: het heeft mijn leven veranderd. De Christenreis van Bunyan is veel mensen tot zegen geweest. Eerst waren ze verstrikt in hun wereldse verlangens, maar dit boek gaf hen een verlangen naar een betere toekomst.”

Inmiddels bent u de vertaling van Joseph Alleine’s ‘Een alarm aan de onbekeerden’ aan het afronden. Hoe gaat u dat boekje gebruiken?
We willen het boekje verspreiden in de hele Arabische wereld, maar ook met name de jongere generatie bereiken. Die is tegenwoordig vooral gegrepen door de smartphone en sociale media. Alleine schrijft echter dat als je de genadetijd veracht, je daar op een dag voor altijd spijt van zult krijgen. Het boekje is een indringende waarschuwing, maar ook een oproep om net als de verloren zoon terug tot Hem te komen.”

Helpt u mee om nieuwe vertaalprojecten op te starten? U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Kinderbijbel Van Dam voor het Midden-Oosten. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren