Noodroep uit Damascus

Nieuwsartikel

26-4-2021 De situatie in Syrië wordt slechter en slechter. De prijzen zijn torenhoog. Syriërs uit alle lagen van de bevolking hebben met deze moeilijkheden te kampen. De kerken in Damascus hebben altijd veel gedaan om in deze nood te voorzien.

Tot voor kort waren de kerken in Damascus nog in staat om af en toe de kerken in andere Syrische steden te helpen om hun diaconale taken te kunnen vervullen. Maar daar is in snel tempo verandering in gekomen.

Om een ​​voorbeeld te geven, de prijzen zijn nu 10 keer hoger dan aan het einde van 2019. Wat in 2019 een waarde had van 500 Syrian Pound,  kwam begin maart 2021 uit op 5.000 Syrian Pound. Aan het eind van april is dat, onder druk van de autoriteiten, naar beneden bijgesteld tot 3.500 Syrian Pound. Maar de prijzen stijgen met de dag, met als gevolg dat veel mensen lijden.

Door de enorme inflatie is het voor de kerk in Damascus welhaast onbegonnen werk om al die armlastige gezinnen te helpen, zeker nu zelfs mensen uit de middenklasse om hulp komen vragen. Omdat een sociaal vangnet ontbreekt, is het voor de kerk een erezaak om bejaarde mensen, zieke mensen en gezinnen met zorg voor gehandicapte kinderen verlichting te bieden.

Bijbelverspreiding kun je niet los zien van humanitaire hulp; en andersom ook niet. “Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.” Vanwege de betrokkenheid met de kerken in Damascus heeft Stichting Ismaël besloten om op kleine schaal in deze nood te voorzien.

Voelt u ook de nood van de kerken in Damascus? U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Noodhulp. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren