Online hulp voor Fatima en Mohammed

Nieuwsartikel

Wie helpt Fatima uit Jordanië bij het vinden van antwoorden op zijn vele vragen? En met wie moet Mohammed uit Irak spreken over zijn geloof in Jezus Christus? Sociale media bieden ongekende mogelijkheden, niet alleen om het Evangelie te verspreiden, maar ook voor persoonlijk contact met mensen die interesse hebben in de Bijbelse boodschap of al tot geloof gekomen zijn.

Vanuit Libanon beheert een team van vrijwilligers diverse sociale mediakanalen die moslims in het hele Midden-Oosten bereiken. Enkele keren per week delen zij via o.a. Facebook en Instagram een Bijbeltekst of iets anders met christelijke inhoud. Via de chatfunctie of via WhatsApp en Telegram worden vragen van ‘zoekers’ beantwoord.

Antwoord op Fatima’s vragen

Fatima uit Jordanië komt uit een streng-religieuze moslimfamilie. Bij het bestuderen van de Koran komt Fatima echter dingen tegen die volgens haar niet kloppen. Zij gaat op zoek naar antwoorden, maar niemand kan haar naar tevredenheid helpen. Uiteindelijk besluit ze de Bijbel te gaan lezen. Door de kracht van het Evangelie wordt ze overtuigd dat dit de waarheid is.
Maar wie helpt Fatima nu verder? Hoe kan zij groeien in het geloof en meer leren over God en Zijn Woord? Via het social mediakanaal komt zij in contact met zuster Rima, die haar in contact brengt met een pastor in haar eigen land Jordanië. Deze kan haar helpen en begeleiden bij haar vragen en om het leven met de Heere ook verder praktisch vorm te geven. Ook kan deze voor Fatima een kerkelijke gemeente zoeken die om haar heen kan staan.

Eenzaamheid en vervreemding

Mohammed uit Irak moet zijn geloof in Jezus Christus strikt geheim houden. Hij nam via Telegram contact op met ons team. Hij gebruikt niet zijn echte naam en heeft geen profielfoto, uit angst om herkend te worden. Mohammed werd door broeder Boulos toegevoegd aan een Telegram-groep waarin hij meer kan leren over de Bijbel en het christelijk geloof.
Mohammed beschrijft een gevoel van vervreemding en eenzaamheid, sinds hij zich tot het christendom bekeerde. Alleen als hij bidt, verdwijnt dit gevoel. Met de woorden van Johannes 15: 19 kon Boulos hem bemoedigen: Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Zo leert Mohammed dat het gevoel van vervreemding normaal is voor ieder die in Christus gelooft en hoeft hij daar niet moedeloos van worden.

Broeders en zusters voor Mohammed

Toch laat de Heere hem niet alleen in zijn eenzaamheid en bracht Hij Mohammed op een bijzondere manier in contact met medechristenen. “Ik groette per ongeluk de apotheker met ‘Vrede zij u in Christus’. Meteen daarna werd ik vreselijk bang! Maar de apotheker groette mij op dezelfde manier terug en we raakten in gesprek.” Niet lang daarna introduceerde de apotheker hem bij andere mensen die zich van de islam tot het christendom bekeerd hebben. Zo voorzag de Heere zelf in een kring van broeders en zusters voor Mohammed. Het sterkte hem uiteindelijk in zijn verlangen om gedoopt te worden. “Voor mij was mijn doop zoals een grote reset bij een computer, waarna deze weer met grotere kracht werkt. En als er toch niet zoveel angst zou zijn in onze samenleving, zou half Irak inmiddels christen kunnen zijn!”

Gebed gevraagd

De verhalen hierboven zijn waargebeurd; het zijn zomaar enkele voorbeelden van de uitwerking van onze berichten op sociale mediakanalen. Het internet biedt goede mogelijkheden om mensen in de Arabische wereld te bereiken. Er kan laagdrempelig contact gelegd worden met onze teamleden, zonder dat anderen dat meteen merken. We zien dat de Heere het gebruikt als middel om mensen tot Hem te brengen. Blijft u Fatima, Mohammed en vele andere geheime gelovigen gedenken in uw gebeden? En vergeet u daarbij alstublieft het team achter deze kanalen niet. Zij hebben veel wijsheid en inzicht nodig om mensen op de juiste wijze te helpen. Ook krijgen zij – behalve oprechte vragen – veel haat en tegenstand over zich heen via deze zelfde sociale mediakanalen. Zij hebben uw gebed ook ten zeerste nodig!

Helpt u mee?

Wilt u ons werk steunen, zodat ook de online Woordverkondiging door kan gaan?
U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Online Woordverkondiging.
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Online Woordverkondiging.