Voortgang project Hulp via kerken in Beiroet

Nieuwsartikel

6-10-2020 De wonden zijn nog vers en het leed is groot. Zelfs maanden na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet heeft de stad nog veel weg van een door oorlog geteisterd gebied. Twee bestuursleden van Stichting Ismaël zagen tijdens hun bezoek aan Beiroet echter ook hoe lokale projectpartners al veel werk hebben verzet om de materiële en geestelijke nood te lenigen.

Een van deze lokale partners is Danny Burmawi. Hij geeft leiding aan de christelijke uitgeverij 500+ in de stad. Een team van klusjesmannen van de uitgeverij heeft inmiddels al veel mensen geholpen door reparaties uit te voeren aan ramen, kozijnen, deuren en muren. “Intussen zijn er al meer dan 600 huizen door ons opgeknapt”, zegt Burmawi.

Maar het werk van Stichting Ismaël gaat verder dan het repareren van beschadigde huizen. De vele vrijwilligers gaan in gesprek met de inwoners en delen het Evangelie.
Ook Burmawi gaat op pastorale wijze om met de zwaar getroffen inwoners van Beiroet. “Deze regio moet weten wat de inhoud van het Evangelie is.”

Stichting Ismaël werkt nauw samen met de lokale kerken. Dat geeft korte lijntjes en toegang tot wijken waar het soms moeilijk is om met reguliere hulpverlening te komen.
De bestuursleden kwamen in stadsdelen waar de ellende van de ramp nog duidelijk zichtbaar was (bekijk hier de video)

Zo spraken ze een vrouw die ernstig gewond is geweest, en nog steeds grote en zichtbare littekens heeft. Of een weduwvrouw die haar man verloor toen een binnenmuur door de enorme kracht van de explosie recht in zijn gezicht werd geblazen.

Juist onder deze omstandigheden doet Stichting Ismaël er alles aan om de Evangelieverkondiging in de stad mogelijk te maken. Om zo ook te voorzien in de geestelijke nood.

Een van onze projecten is het herstel van de Armenian Evangelical Brotherhood Church in de wijk Mar Mikhael.
De Bible BookShop bij deze kerk was flink beschadigd, zelfs het dak was ingestort.
Stichting Ismaël heeft de renovatie van de kerk en de boekwinkel mogelijk gemaakt.

Een ander project is het herstel van de Evangelic Badaro Baptist Church, een van de oudste baptistengemeentes in Libanon. Boven de kerk zijn ruimtes voor onder meer Bijbelstudie en de zondagschool, deze ruimtes zijn flink beschadigd. Stichting Ismaël heeft de kerk geholpen om deze schade te herstellen.
Via deze gemeente ondersteunt de stichting ook het project om Bijbels te verspreiden in gevangenissen (Prison Ministry).

Hoewel er al mooie resultaten geboekt zijn, blijft de nood groot. De getraumatiseerde inwoners van Beiroet hebben nog lange weg te gaan. Uw bijdrage is nog steeds welkom.
Dat kan via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Hulp aan Beiroet.
U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren

Contact is mogelijk via secretariaat@stichting-ismael.nl of via  06 340 854 19

Meer informatie?
Voor meer informatie over het werk van Stichting Ismaël verwijzen wij u naar het boekje Kretenzen en Arabieren. Het boekje is gratis te verkrijgen. Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@stichting-ismael.nl