Online Arabische Bijbelverzen

Project

Social media trekt onze aandacht, vaak voor zaken die ons niet zouden moeten interesseren. Maar social media kan ook ingezet worden voor de Bijbelse Boodschap. Met korte video's met een Bijbelvers kunnen miljoenen mensen in de Arabische wereld bereikt worden.

Stichting Ismaël is een groot voorstander van de gedrukte Bijbel. Maar we zien ook steeds meer dat ‘communiceren via de smartphone’ een vlucht neemt. En daarnaast is het in veel regio’s in het Midden-Oosten veel veiliger om de Bijbel ‘digitaal’ te lezen. Daarom gaat Stichting Ismaël ook activiteiten ontplooien voor online Woordverkondiging.

66 Bijbelverzen

We hebben 66 Bijbelverzen geselecteerd, van Genesis tot Openbaringen uit ieder Bijbelboek een vers. Zoals bijvoorbeeld En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (Genesis 1:27); De HEERE is mij mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper. (2 Samuel 22:2); Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. (Jesaja 9:6); Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. (Markus 10:14); Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. (2 Korinthe 5:17) en eindigend met En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. (Openbaring 21:4).

Afwisselend wordt door een jongen, een meisje, een vader of moeder of een grootouder een vers ingesproken. Op deze manier brengen zij Gods Woord (van kaft tot kaft) in 66 dagen voor het voetlicht. De onderstaande voorbeelden dienen als uitgangspunt voor deze productie (klik op de illustratie om de video af te spelen).

Er zijn verschillende online platforms waar deze online-Bijbelteksten gedeeld zullen gaan worden. Zo realiseren we een bereik over grote delen van het Midden-Oosten, van zee tot zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. Omdat in ons land ook veel mensen wonen die Arabisch spreken, zullen we ook een versie maken die voorzien is van Nederlandse ondertiteling.

We bidden met u om Gods zegen over Zijn Eigen Woord. En dat Hij ook dit online initiatief wil gebruiken om ‘onbereikten’ in contact te brengen met de rijkdom van het Evangelie.

Helpt u mee?

De productiekosten van een video met een Bijbelvers zijn slechts € 25,00.
Doneren is mogelijk via onderstaande button. 

doneren

U kunt uw bijdrage ook overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Video’s met Arabische Bijbelteksten