Art therapy voor kinderen uit vluchtelingenkampen

Project

Stichting Ismaël draagt met een zeer betrouwbare partner ter plaatse bij aan traumaverwerking bij kinderen. In vluchtelingenkampen krijgen de kinderen in groepen van dertig Art therapy aangeboden, in een christelijke setting. Het programma is gebaseerd op het maken van tekeningen en andere kunstvormen; en gesprekken daarover met therapeuten.

Impact

5x 30 We willen jaarlijks aan 5x 30 kinderen Art therapy verlenen, gericht op traumaverwerking

€ 9.000 Uw kunt met uw school, kerk of onderneming een project adopteren voor € 9.000,00

Vlakte van Ninevé Het project vindt plaats in Noord-Irak, een regio waar relatief veel christenen leven

In het Midden-Oosten grijpt de oorlog al zes jaar om zich heen. Talloze mensen zijn hiervan slachtoffer, direct of indirect. Nu de Islamitische Staat steeds verder in het defensief wordt gedrongen, is het tijd om vooruit te kijken. Hoe kan een tot op het bod verscheurd land straks verder? Hoe kunnen de vele lichamelijk en psychisch gewonden hun leven weer oppakken?

Traumaverwerking is een essentieel onderdeel van de hulp die deze regio nodig heeft. Er zijn veel kinderen die trauma’s hebben opgelopen doordat ze ’s nachts overhaast hun huis moesten verlaten en getuige zijn geweest van de IS- en oorlog-gerelateerd geweld.

Aanpak

Het project duurt per groep drie maanden en is gefaseerd: de eerste maand wordt kinderen gevraagd te tekenen/vertellen over het verleden voor ze moesten vluchten, in de tweede maand over hun vlucht en huidige situatie en in de derde fase over de huidige situatie en hun toekomst. De ouders van de kinderen worden bij de projecten betrokken. Tijdens de bijeenkomsten met kinderen worden verhalen uit de Bijbel verteld en als referentiemateriaal gebruikt.

Het project draait op dit moment met lokale therapeuten onder leiding van een psychiater in vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Vanaf 2019 worden deze projecten ook geboden in dorpjes in de vlakte van Ninevé; dorpjes waar christenen door IS zijn verdreven en nu weer mondjesmaat terugkeren naar hun oude woonplaats en weer aan wederopbouw kunnen gaan beginnen..

 

Art therapie

Art therapie, de resultaten.

Voorstel voor komende jaren

Per jaar willen we invulling geven aan minimaal 5 groepen. Per groep is $ 9.000,00 nodig.

Stichting Ismaël ziet er naar uit dat de situatie in de stad Mosul het zal gaan toelaten dat dit psychosociale hulpprogramma kan worden uitgevoerd. Daarnaast is het onze wens dat dit programma ook gegeven kan worden Noord-Syrië, waar ook vluchtelingenkampen zijn, bevolkt met christenen.