Boeken en bibliotheken in Noord-Irak

Project

Christenen in Noord-Irak hebben het moeilijk. De grotendeels islamitische bevolking is intolerant naar christenen toe. Ondanks dat IS is verslagen, zijn veel christenen uit Irak verdreven en gevlucht. De Christenen die in Irak wonen, verdienen onze steun en bovenal ons gebed om te volharden in de strijd!

Christelijke bibliotheek en ontmoetingscentrum

Christenen in Noord-Irak hebben een grote behoefte om meer kennis te krijgen over de Bijbel. Deze kennis vind je in goede, christelijke lectuur en boeken. Dit soort boeken zijn ruim aanwezig in het Arabisch, maar niet toegankelijk voor de meeste christenen vanwege de hoge prijzen.  Ze zijn vrij kostbaar om aan te schaffen. Met dit in gedachten steunt Stichting Ismaël de bouw van een christelijke bibliotheek en ontmoetingscentrum in Noord-Irak.
Op deze manier kunnen christenen en niet-christenen hier geloof-verdiepende lectuur en boeken lenen, maar is het ook een plek waar mensen op een ongedwongen manier elkaar kunnen ontmoeten. Hier krijgen mensen de kans om kennis te  maken met het christelijk geloof en er kunnen in de toekomst bijvoorbeeld ook Bijbelstudies gehouden  worden.

“Op deze manier kunnen christenen en niet-christenen hier christelijke lectuur lenen.”

Momenteel wordt er zo’n christelijke bibliotheek en ontmoetingscentrum gebouwd in Amediye, een stadje in het uiterste noordoosten van Irak. Hier is ons een stuk grond aangeboden voor dit centrum. Deze grond ligt op een zichtlocatie, gemakkelijk toegankelijk en dicht bij een kinderopvang en kleuterschool.
Het is de bedoeling dat dit centrum vijf dagen per week, op bepaalde uren, open is.  Het pakket aan boeken en lectuur zal in de loop van de tijd wordt uitgebreid. Daarvoor worden uitgevers benaderd met de vraag of zij boeken – liefst gratis –  ter beschikking willen stellen. Het centrum wordt gerund door vrijwilligers uit diverse kerken in de regio en de leiding ligt bij onze Irakese partner.
Wanneer blijkt dat deze christelijke bibliotheek en ontmoetingscentrum daadwerkelijk in een behoefte voorziet, wordt gekeken of er in andere regio’s soortgelijke centra kunnen worden opgestart.

Boeken

Ook is Stichting Ismaël in 2022 doorgegaan met het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur. Zo werden er 2.000 kinderbijbels gedrukt. Mensen in Irak hebben aangegeven blij te zijn met de kinderbijbels die ter beschikking werden gesteld.

We kregen ook te horen dat voor mensen de beschikbare Bijbel een te kleine letter heeft. Daarom werd ons gevraagd naar een uitvoering van het Nieuwe Testament met een grotere letter en in een groter formaat. De Rode Bijbels waarvan we er duizenden in Syrië hebben verspreid, voldoen hieraan. Naast het Nieuwe Testament zijn ook de Psalmen hierin opgenomen. Deze Grote Letter Bijbels zijn inmiddels ook in Irak gedrukt, in een oplage van 2.500 exemplaren.

Christenen in Irak hebben het Woord nodig. God maakt zich namelijk door Zijn woord aan mensen bekend. Het is het verlangen van Stichting Ismaël dat veel mensen in het Midden-Oosten God mogen leren kennen door het lezen van de Bijbel. Zoals de Evangelist Johannes schrijft in Joh. 17:3: Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

“Christenen in Irak hebben het Woord nodig. God maakt zich namelijk door Zijn woord aan mensen bekend.”

Helpt u mee?

Helpt u mee om deze initiatieven mogelijk te maken?
U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Woordverkondiging in het Midden-Oosten.
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Woordverkondiging in het Midden-Oosten.