Bakkerij en Traumacentrum in Irak

Project

Amina kwam werken in de bakkerij om gratis brood te krijgen. Nu getuigt ze dat de Heere Jezus als het levende Brood haar leven compleet veranderde. De christelijke bakkerij in vluchtelingenkamp Mam Rashan in Noord-Irak voorziet in meer dan alleen aardse noden.

Impact

Wie? Jezidi vluchtelingen in Irak, voor velen een vergeten volk

Wat? Gratis brood voor de zieke en allerarmste kampbewoners.

Hoe? In het traumacentrum wordt met de vrouwen gesproken over vergeving

Het vluchtelingenkamp Mam Rashan in Noord-Irak wordt bevolkt door 2.600 Jezidi-gezinnen, circa 14.000 personen. In het kleine bakkerijtje, dat sinds mei 2023 met hulp van Stichting Ismaël weer operationeel gemaakt is, worden dagelijks zo’n 1.000 broden gebakken.

Een zegen voor het vluchtelingenkamp

De helft van de gebakken broden wordt gratis weggegeven aan de zieke en allerarmste kampbewoners. De overige broden worden met flinke korting verkocht aan de gezinnen die van omgerekend 12 euro per persoon per maand moeten rondkomen.
De bakkerij is een zegen voor het kamp. Andere winkels zijn te vinden in een dorp dat op een uur loopafstand van het kamp ligt. Gods barmhartigheid wordt hier ervaren in het ontvangen van dagelijks brood. Daarnaast deelt de bakkerij ook geestelijk voedsel uit. Rondom de christelijke feestdagen krijgen mensen informatie over de betekenis van deze feesten. Daaruit ontstaan goede gesprekken die gelegenheid geven het Evangelie met de Jezidi’s te delen.

 

Levend Brood

In de bakkerij werken bij toerbeurt steeds drie kampbewoners voor drie maanden. Zij ontvangen daarvoor een kleine vergoeding. Ook nemen zij deel aan de wekelijkse bijbelstudies. Amina (31) leerde er de Heere Jezus kennen, als het levende Brood dat uit de hemel gekomen is tot haar behoud.
De Jezidi-vrouwen die wonen in het kamp – en dus ook de vrouwen die werken in de bakkerij – zijn stuk voor stuk ernstig beschadigd door hun leven in handen van IS. Ze zijn systematisch verkracht en uitgebuit en raakten daardoor getraumatiseerd. Sirab (26) werd behalve door de wreedaards van IS ook nog eens ernstig misbruikt door een familielid. “Waarom liet God het toe, dat ik door een familielid verkracht werd?!”, was haar wanhopige vraag aan het team. Gedurende haar drie maanden in de bakkerij leerde zij dat God haar pijn kent. Zij leerde steeds meer over God en Jezus, over Zijn liefde, genade en vergeving. Sirab kwam tot geloof en werd in december 2023 gedoopt.

Trauma’s

Menselijkerwijs gesproken zijn de Jezidi’s zo zwaar getraumatiseerd door IS, dat de rest van hun leven hopeloos en uitzichtloos is. De bakkerij in het vluchtelingenkamp, maar ook bijvoorbeeld ons traumacentrum, zijn lichtpuntjes in hun donkere wereld. In het traumacentrum krijgen vrouwen een traject van specialistische hulp aangeboden om met hun verleden om te gaan. Het innerlijk herstel helpt hen om weer te functioneren in de maatschappij. Meisjes en jonge vrouwen die jarenlang dagelijks verkracht zijn, voelen zich waardeloos en kampen soms met zelfmoordneigingen. Ze kijken met afschuw naar zichzelf en met een diepgeworteld wantrouwen naar de wereld om hen heen. Intensieve gesprekken helpen de jonge vrouwen om weer zonder schuldgevoel naar zichzelf te kijken en leert hen hoe waardevol zij in Gods oog zijn.

 

Vergeving en heling

Ook het vergeven van de daders komt ter sprake. “Ik vond het moeilijk om de mannen die mij verkracht hadden te vergeven. Maar als ik werkelijk in vrijheid wilde leven, moest ik dat toch doen. Uiteindelijk heb ik het met Gods kracht kunnen doen,” zegt Faiza (22). Ze werd als jong meisje in handen van IS maar liefst vijf keer doorverkocht en zag zichzelf als een hoer die het niet meer waard was om te leven. Na haar bevrijding uit handen van IS ontdekte ze dat haar hele familie vermoord was. Het leven was zinloos geworden. Door een buurmeisje werd ze verwezen naar het traumacentrum, waar haar zelfbeeld langzaam veranderde. Er ontstond ruimte voor innerlijke genezing en voor vergeving. Faiza leerde door het hulptraject van het traumacentrum Gods liefde kennen en kwam tot geloof. Het is haar hartelijk verlangen om later dit jaar gedoopt te worden.

Helpt u mee?

Dank God voor Zijn gave van de bakkerij in het vluchtelingenkamp en voor de hulp die we via het traumacentrum mogen bieden.
Wilt u bidden om Gods liefdevolle nabijheid voor de getraumatiseerde Jezidi-vrouwen? En wilt u bidden om Gods zegen op het werk in de bakkerij en in het traumacentrum?
U kunt meehelpen door uw gift over te maken op rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Bakkerij en Traumacentrum in Irak
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Bakkerij en Traumacentrum in Irak.