Impressie 11: Een groot geschenk

Project

Ik kwam hem tegen op de trap naar de top van de heuvel naast het appartementencomplex waar ik woonde. Hij keek mij aan en groette mij. Zijn naam was Abdallah. Ik groette hem terug. Hij was vriendelijk, maar omdat ik naar de taalschool moest, had ik niet de tijd voor een uitgebreid gesprek. Maar spoedig zou ik hem beter spreken...

Een week later zat ik bij hem op de koffie. Al snel kwam ik erachter dat hij niet dezelfde interesses had als de meeste mensen. Hij was islamitisch opgegroeid, maar praktiseerde het niet meer. We kregen al snel een diep gesprek.

Uitleggen

Hij geloofde net als ik in een onzichtbare wereld. Hij was een diepe denker en een langzame processor. Hij wilde weten hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Daardoor was hij open voor spirituele conversaties. Ondanks dat hij niet meer overtuigd moslim was, kon ik merken dat hij een islamitische achtergrond had.
Ik legde hem het evangelie uit. Niet dat wij iets voor God hoeven te doen, maar dat de zegeningen uit genade van Gods kant komen. Zoals de zon iedereen op de aarde verwarmt die haar stralen opvangt, zo is er een Zaligmaker voor iedereen die van Hem gebruikmaakt en in Hem schuilt. De boodschap klonk voor hem logisch en hoopgevend.

Gods Woord

Onze wegen zouden spoedig scheiden. Ik twijfelde even, maar toen hij voor de laatste keer bij mij op bezoek kwam gaf ik hem mijn Arabische Bijbel. Gods eigen geschreven Woord in zijn eigen taal. Het is het grootste geschenk wat ik hem kon geven. Mijn laatste woorden waren: “Lees dit boek, hier kan je eeuwig leven en blijvend geluk in vinden.”

Bekering

Bekering begint vaak met nadenken. Ik bid tot de dag van vandaag dat Abdallah dit Boek leest, hij er diep over nadenkt, het langzaam op zich laat inwerken en dat hij uiteindelijk de Zaligmaker, de Zon der gerechtigheid, leert kennen.

Meer lezen?

Lees hier meer over de Woestijnleven projecten.

Helpen?

Wilt u deze projecten een financiële impuls geven?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven (veldwerkers algemeen).