Impressie 12: Veilig praten in de auto

Project

Suleiman is bang. Bang voor zijn moeder, zijn vrouw, zijn vrienden. Maar hij is ook nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar een leven in vrijheid. Een leven met Christus. En dus spreken we af op een veilige plek. Midden in de woestijn, in het donker van de nacht, spreken we in de auto over de dingen die er toe doen.

Buitenbeentje

Suleiman was altijd al anders, vertelt hij me tijdens onze eerste ontmoeting. Hij werd geboren met een ernstige visuele beperking. Blind is hij niet, maar hij kan vooral als het donker is niet veel onderscheiden. Het zorgde ervoor dat hij, als buitenbeentje, altijd al buiten de gebaande wegen wilde gaan. Hij wilde niet trouwen op de voorgeschreven traditionele manier, bijvoorbeeld. Hij wilde niet studeren wat zijn ouders wilden dat hij studeerde. En hij wil ook niet zonder meer hun religie aannemen.

Internet

Nu Suleiman in de dertig is, en sinds kort vader is van een dochter, komen zijn oude vragen over religie in volle kracht terug. Hij stuitte op internet op een website over het christelijk geloof en stelde daar, in alle anonimiteit, zijn vragen.

Eerste ontmoeting

Zo kwam ik bij hem terecht. Eens in de paar weken rijd ik naar hem toe. We halen ergens thee en rijden dan naar de rand van de stad. Daar, in de onmetelijkheid van de woestijn, parkeren we de auto. Geen mens die ons er stoort. Daar stelt hij zijn vragen. “Hoe komt een christen aan vrede in zijn hart? Waarom mag een christen alcohol drinken? Hoe kun je zeker weten wat de waarheid is? Hoe kun je christen zijn zonder dat het gevaar oplevert?”

Hoge kosten

In de loop van de tijd is mij duidelijk geworden dat Suleiman in zijn hart al afscheid heeft genomen van de islam. En dat hij vooral de kosten aan het berekenen is die het volgen van Jezus met zich meebrengen. Kosten die voor hem, zo eerlijk moet ik zijn, hoger zijn dan voor mij.

Christus boven alles

Als ik terugrijd de stad in bid ik steeds maar weer dat, als God zelf dit werk in zijn hart begonnen is, Hij het ook wil voleindigen. Dat Suleiman Christus uiteindelijk boven al het andere zal plaatsen.

Meer lezen?

Lees hier meer over de Woestijnleven projecten.

Helpen?

Wilt u deze projecten een financiële impuls geven?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven (veldwerkers algemeen).