Impressie 17: Dromen in de ramadan

Project

“Oh, jij vast ook?” Sommige islamitische vrienden zijn verbaasd als ze horen wat ik doe. En ze gaan lachen als ze horen dat ik wél water drink. “Dat is niet echt vasten!” Toch zijn ze geïntrigeerd. En dus vertel ik meer. Over wat vasten kan betekenen voor wie Christus volgt.

Een boete voor eten op straat

Het is extra oppassen voor ons deze weken. De islamitische vastenmaand ramadan is in volle gang en eten en drinken op straat wordt niet gewaardeerd. Het kan zelfs een forse boete opleveren! Maar goed, lang duurt het niet meer. Nog even, en dan wordt dat jaarlijkse verbod weer opgeheven. Daarmee komt er een eind aan wat onze lokale vrienden hier op het Arabisch Schiereiland steevast als de meest bijzondere maand van het jaar aanduiden. Het gezamenlijk ontberen van voedsel, het gezamenlijk eten na zonsondergang, de gezamenlijke gebeden: juist het feit dat je alles met elkaar doet, maakt het voor hen zo bijzonder.

Opening voor gesprek

En dan is er nog iets. Het valt op dat mensen geestelijk gezien meer open zijn tijdens deze maand. Sommige mensen krijgen dromen waardoor ze op zoek gaan naar de waarheid. En sommigen komen tot de conclusie dat de waarheid geen systeem is, geen religie, maar een Persoon: Jezus Christus en Die gekruisigd. Maar zo ver komt het meestal niet, helaas. Er zijn veel lokale vrienden met wie we al heel wat ramadans hebben opgetrokken en met wie we intensief hebben gesproken, maar die nooit open zijn geweest voor het Woord.

Vertellen over de overste Leidsman

Toch zijn sommigen van hen geïntrigeerd als ik vertel dat ik óók vast. Daar komen haast altijd vragen over. Dat biedt mij de kans om te vertellen over de lijdenstijd, die dit jaar grotendeels samenvalt met de ramadan. Over vasten als loskomen van wat me bindt aan het wereldse, om me in plaats daarvan te richten op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof.

Meer lezen?

Wil je meer weten over onze veldwerkers? Of voel je je ook geroepen om te gaan?
We hopen en bidden dat de Heere aan die en gene het verlangen zal geven om voor langere tijd (longterm) uitgezonden te worden, het is hard nodig.
Lees hier meer over de Woestijnleven projecten.

Helpen?

Wilt u deze projecten een financiële impuls geven?

Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël of via de donatiepagina op deze website.
Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven (veldwerkers algemeen).