Impressie 4: In het diepst geheim

Project

Een ontmoeting met een groep vrouwen die een moslim achtergrond hebben (MBB) maakte diepe indruk op me. De vrouwen komen in het geheim samen op een voor hen veilige plek. Hun leven staat op het spel.

Velen van deze vrouwen, voor wie het geloof in Jezus alles behalve vanzelfsprekend is, hebben hun familie moeten achterlaten en de familie die ze hebben, bestaat nu uit dit groepje vrouwen en de leiders van deze bediening. Sommigen van hen wonen in een safe house omwille van hun veiligheid.

Als ik daar ben, voel ik de intensiteit van die plek mijn hart binnenstromen. Ik heb geen woorden, het maakt diepe indruk. Wat een moed, wat een puur geloof wat deze vrouwen drijft. Ik voel me klein naast deze geloofshelden. Veilig en wel ben ik opgegroeid in de Biblebelt. Wat ken ik van angst, eenzaamheid en vervolging om mijn geloof? Deze vrouwen gaan me aan het hart en ik ben verwonderd dat God mij op deze plek heeft gebracht. Ondanks dat ik hun taal nog niet goed spreek en zij bijna geen Engels kunnen, hebben we een conversatie. Een gesprek gebaseerd op liefde tot God, liefde tot Jezus en liefde voor elkaar. Een omhelzing, een bemoedigende hand op de schouder. Momenteel ben ik druk met mijn taalstudie Arabisch, ik zie er naar uit om van hart tot hart te kunnen spreken met deze vrouwen.

Onderweg naar huis reist ze een stukje met me mee. Haar hoofddoek weer op. Op het eerste gezicht een echte moslima. Maar hoe gelukkig is ze nu ze Jezus heeft gevonden. Op mijn vraag of haar man ook christen is, schudt ze haar hoofd. Haar man is moslim en agressief. Hij mag niet te weten komen dat ze deze bijeenkomsten bezoekt. Ik beloof voor haar en haar man te bidden. Op mijn vraag of ze een Bijbel heeft, schudt ze ook haar hoofd. Ik vraag God haar te bemoedigen en te troosten. En ik bid dat haar geloof stand houdt, ondanks alle vijandschap en tegenstand van haar omgeving.

Onlangs zijn ze de samenkomsten voor een bepaalde tijd gestopt. Er zijn een aantal arrestaties geweest. Het is op dit moment niet veilig genoeg om soortgelijke bijeenkomsten te organiseren.

Graag roep ik op tot gebed voor deze bediening en de leiders hiervan. Ik kan er inhoudelijk niet teveel op ingaan. Er is veel tegenwerking, maar ondanks dat gaat God door met Zijn werk. Dat is ook wat ik hier mag ervaren. Zijn Koninkrijk kome!

Lees hier meer over de Woestijnleven projecten