Kerk opnieuw open in Egyptisch dorpje

Project

Voor christenen in Egypte was 2013 een angstig jaar. Kerken, scholen en weeshuizen werden in brand gestoken. In 2021 kon in een van de Egyptische kerkjes het Evangelie weer verkondigd worden.

Christenen in Egypte zullen 2013 herinneren als een angstig jaar. Ze werden geconfronteerd met honderden terreurdaden in verschillende steden in Egypte. Kerken, scholen en weeshuizen brandden af. Winkels en huizen van christenen werden geplunderd en in brand gestoken. Er waren veel doden en slachtoffers te betreuren.

In de regio Minya heeft Stichting Ismaël met een kleine bijdrage de herbouw van een kerk gestimuleerd. De kerk is gereed en het Evangelie mag weer verkondigd worden.

De bibliotheek van de kerk was ook in vlammen opgegaan. Voor Stichting Ismaël aanleiding om mogelijk te maken dat er weer goede christelijke lectuur beschikbaar komt.

Wilt u ook helpen? U kunt overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael. U kunt ook doneren via www.stichting-ismael.nl/doneren Meer weten over het werk van Stichting Ismaël? Vraag hier het boekje ‘Tipje van de sluier’ aan, we sturen het gratis toe.