Kerkbouw in Egypte

Project

In Egypte groeit het aantal mensen dat verlegen zit om het Woord van God. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan kerkgebouwen voor de groeiende Kerk Gods in het land. Stichting Ismaël wil bijdragen aan de (wederop)bouw van kerken Egypte. Daarom ondersteunt Stichting Ismaël de bouw van een kerk in het dorp Zawya Sultan.

De omstandigheden in Egypte zijn aan het veranderen. Hoewel een grote meerderheid van het land moslim is, groeit het aantal christenen in het land. Ook is er meer vrijheid dan vroeger en worden christenen steeds meer geaccepteerd. President al-Sisi staat bijvoorbeeld vaker toe om kerken te bouwen en biedt zelfs stukken grond aan om dit mogelijk te maken. De overheid geeft iedere nieuwe stad de mogelijkheid om een stuk grond te krijgen voor een kerk of moskee. Als het binnen drie jaar wordt aangevraagd, krijgt men deze grond gratis. Zolang kerken zich aan de regels houden, hebben ze van de overheid niets te vrezen. Omdat er veel arme gemeentes zijn, is er echter veel geld nodig om deze kerken te kunnen bouwen.

Zawya Sultan

Zawya Sultan is een kerk in de provincie Minya in het midden van Egypte. In dit dorp wonen mensen tussen graven/grafhuisjes en werken de mannen in een steengroeve. Het is een arme omgeving. Terwijl hun mannen en vaders werken, komen vrouwen en kinderen hier samen. De gemeente heeft een zondagsschool van 300 kinderen. Hun getuigenissen over het geloof zijn bijzonder indrukwekkend. Hoewel de regering grond beschikbaar heeft gesteld voor het bouwen van een kerk, zijn er serieuze geldzorgen over de bouw van de kerk. Stichting Ismaël wil de bouw van deze ‘kerk tussen de graven’ steunen met een bedrag van 20.000 euro.

Kerken in Minya

Niet alleen de kerk in Zawya Sultan heeft zorgen over financiële middelen om een kerk te bouwen. Ook christenen elders in de provincie Minya hebben hier last van. Veel kerken op het platteland in Minya zijn in een slechte staat en zijn nodig toe aan renovatie of zelfs nieuwbouw. De Ard-Al Sultan kerk, bijvoorbeeld, in de stad Minya wordt momenteel verbouwd. Hoewel het proces in gang is gezet, zijn de zorgen niet weg. Elke keer als de fondsen op zijn, moet er weer hard worden gezocht naar nieuwe fondsen. Zo niet, wordt de verbouwing gestopt. De verbouwing van de Ard-Al Sultan kerk is dus een langdurig proces. Ook de kerk in het dorpje Safay wordt gerenoveerd met behulp van leem. Er blijft geld nodig om deze kerken toekomstbestendig te maken!

De HEERE bouwt Zijn Kerk

In het dorpje El Beneid staat een kerk, die met financiële steun van Stichting Ismaël is gerestaureerd. Jaren geleden was deze presbyteriaanse kerk vervallen, nu is deze kerk helemaal vernieuwd. Momenteel heeft de gemeente een eigen predikant. Hij zet zich samen met een groep jeugdleiders in om de jongeren bij de kerk te betrekken. Ook op een ander plekje in Minya is een kerk gebouwd en een bloeiend gemeenteleven op gang gekomen. Er zijn ontmoetingsplaatsen voor jongeren, een trainingscentrum voor weduwen en is er ruimte voor geestelijke vorming. Het is bijzonder om te zien hoe de Heere de bouw van kerken gebruikt tot opbouw van Zijn koninkrijk.

Helpt u mee?

De dichter van Psalm 122 zingt: Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Wat zou het groot zijn als ook Egyptische christenen dit kunnen zingen, terwijl zij hun opgang maken naar hun eigen bedehuis.

Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Doneren is mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Kerkbouw in Egypte.
U kunt uw bijdrage ook overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Kerkbouw in Egypte