Impressie 2: Muslim background believers

Project

‘Muslim background believers’ worden ze genoemd (MBB). Mensen met een moslimachtergrond, maar die tot het inzicht zijn gekomen dat Jezus Christus de Enige Weg tot God is. Maryam* is zo iemand. In het traditioneel islamitische gezin waar ze opgroeide, is sindsdien geen plaats meer voor haar.

Ze had grote angst vanwege al de zonden die zij deed. ’s Nachts werd ze wakker uit angst voor de hel.  Haar godsdienst gaf haar geen rust. Maryam kwam tot de ontdekking dat Mohammed niet de vriendelijke en vreedzame profeet was zoals ze dat van jongs af had geleerd.

Ze kreeg plotseling een ingeving om de Bijbel te lezen, ondanks dat ze altijd had gedacht dat de Bijbel een corrupt boek was. Maar ze was radeloos en er was geen andere optie. Door het lezen van de Bijbel kwam ze erachter dat christenen net als moslims ook één God dienen in plaats van drie goden. Langzaam ging ze steeds meer van het Evangelie begrijpen en uiteindelijk ging de Morgenster op in haar hart.

Het leven is voor haar niet makkelijk. Ze woont niet meer bij haar familie en heeft haar achtergrond verloochend. Op de vraag of dit niet een groot offer is, antwoordt ze: “Ik ben niet bang voor verdrukkingen. Ik ontwijk ze niet, maar jaag ze na. Jezus heeft ons zelf dat voorbeeld gegeven, zouden wij dat niet volgen? Soms weet ik niet of ik aan het eind van de dag thuiskom, maar tot nu toe heeft de Heere mij altijd bewaard. En er zal niks gebeuren zonder dat God het toelaat.”

Maryam is nu actief bezig met het verbreiden van deze goede boodschap onder haar landgenoten en is een teken van hoop voor het Midden-Oosten.

*Maryam is niet haar echte naam vanwege veiligheidsredenen.

Lees hier meer over de Woestijnleven projecten.