Ondersteunen pastoraal werker in Jordanië

Project

In en rond de hoofdstad Jordaanse hoofdstad Amman wonen veel vluchtelingen uit Syrië en Irak. Met dit project wordt voorzien in pastoraal werk onder deze vluchtelingen.

Impact

Doel Ontheemden bemoedigen met het Evangelie.

Project Pastoraal werk onder vluchtelingen rond Amman.

Kosten Voor € 9.000 per jaar kunnen 500 pastorale bezoeken gedaan worden.

Om deze vluchtelingen te bedienen zal er een nauwe samenwerking zijn tussen de pastoraal werker, de organisatie CMG en Stichting Ismael. CMG heeft een professioneel team van meerdere vrijwilligers die pastoraal werk doen onder vluchtelingen.

Door dit project financieel te ondersteunen wil Stichting Ismael het mogelijk maken dat een van hen, Yousef Mumtaz, fulltime als pastoraal werker ingezet kan worden om het Evangelie te verspreiden.
Zo kunnen we ook gericht met elkaar kijken hoe we onder de vluchtelingen zo effectief mogelijk het Evangelie mogen verspreiden. Yousef hoopt per jaar meer dan 500 pastorale bezoeken af te leggen.

 

“Yousef hoopt per jaar meer dan 500 pastorale bezoeken af te leggen.”

Helpt u mee?

Stichting Ismaël steunt dit project met € 9.000 per jaar. Helpt u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Pastoraal werkers in het Midden-Oosten.
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Pastoraal werkers in het Midden-Oosten.