Online Woordverkondiging

Project

Een van de doelen van Stichting Ismaël is om het reformatorisch christelijke geluid in het Midden-Oosten te versterken. Door een online aanwezigheid met waardevolle christelijke boodschappen willen we mensen helpen om in contact te komen met het evangelie en het evangelie beter te leren kennen.

Social media trekt onze aandacht, vaak voor zaken die ons niet zouden moeten interesseren. Maar social media kan ook ingezet worden voor de Bijbelse Boodschap. Een team van Arabische christenen geeft hier in opdracht van Stichting Ismaël invulling aan.

AlSawt AlMasihi

De naam van het platform is AlSawt AlMasihi. Vrij vertaald betekent dat ‘christelijke boodschap’. Via FaceBook en Instagram worden op maandag, woensdag en vrijdag berichten geeld over het christelijk geloof. Een voorbeeld hiervan is een bericht (zie foto) over het afsterven van de oude mens en de geboorte van de nieuwe mens. Het bereik van social media is onbegrensd. We hopen en bidden dat velen via AlSawt AlMasihi christelijk onderwijs mogen ontvangen. En dat het een middel mag zijn voor Christenen die meer willen weten over de boodschap van de Bijbel en voor Niet-christenen die geïnteresseerd zijn in de boodschap van de Bijbel.

Welke boodschap?

De boodschap zal gebaseerd zijn op reformatorisch christelijke lectuur. Onder andere eerder door ons vertaalde boekjes van puriteinen zoals Bunyan, Ryle, Henry en Alleine. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus of het boekje ‘Christelijke Handleiding bij de Bijbel’.
Klik hier voor een overzicht.
Maar ook hebben we toestemming om citaten van Spurgeon (zie foto) voor dit doel in het Arabisch te vertalen. Daarnaast zullen de recent gerealiseerde video’s met Arabische Bijbelverzen worden gedeeld (zie hoofdfoto).

Wie worden er bereikt?

Abu is een moslim uit een van de landen op het Arabisch Schiereiland. Hij bezocht AlSawt AlMasihi een aantal keren en uiteindelijk nam hij contact met ons op. Hij vroeg ons onder andere: Hoe moet ik bidden? Ook vroeg hij om uitleg over 2 Korinthe 5:17 waarin het gaat over: Hoe wordt ik een nieuw schepsel? We gaven hem de Bijbelse uitleg. Abu vertelde ons dat zijn vriend hem over Jezus vertelde en dat hij daarna begon te zoeken naar de Bijbel op het internet.
Abu is er inmiddels van overtuigd dat er alleen verlossing is door het offer van de Heere Jezus, de Zoon van God. Hij is bang voor zijn vader omdat hij hem wil vermoorden nadat hij vernomen had dat Abu Jezus begon te volgen. We hebben Abu bedankt voor het delen van zijn getuigenis en we beloofden om voor hem, maar ook voor zijn vader te bidden. Overigens noemen we iemand als Abu we een MBB, een Muslim Background Believer.

De wijze Salomo zegt: Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen (Pred. 11:1).

“Abu vertelde ons dat zijn vriend hem over Jezus vertelde en dat hij daarna begon te zoeken naar de Bijbel op het internet.”

Helpt u mee?

De realisatie en onderhoud van dit project zijn circa € 15.000 per jaar. Helpt u mee om dit mogelijk te maken?
U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Online Woordverkondiging.
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Online Woordverkondiging.