Pastoraal werk in Erbil (Irak)

Project

Erbil is een grote moderne stad in het noorden van Irak. Het is ook een stad waar veel mensen naar toe zijn gevlucht na de conflicten waar Irak onder geleden heeft.

Tijdens een van onze projectreizen zijn we in contact gekomen met de jonge Egyptische (!) dominee Samer Karam van de Presbyteriaanse gemeente in Erbil. Het is een kleine gemeente, de eredienst wordt door ongeveer 50 mensen bezocht. Hij voelde zich als jonge Egyptische predikant geroepen om de kerk in Irak te dienen en woont met zijn vrouw en 2 jonge kinderen in Erbil.

De kerk in Irak

De kerk in het Midden-Oosten groeit. Niet opzichtig, maar wel gestaag. Dat is wat Samer met eigen ogen ziet. ‘Gewone christenen hebben al vrijwel geen rechten in Irak’, constateert Samer, ‘maar veel erger nog is de verdrukking van onze broeders en zusters met een islamitische achtergrond. Zij worden verstoten door hun familie en zijn letterlijk nergens meer welkom.’

“Broeders en zusters met een islamitische achtergrond worden verstoten door hun familie en zijn letterlijk nergens meer welkom.”

Van oudsher wonen er veel christenen op de Vlakte van Ninevé en in de stad Mosul. Huizen en eigendommen van vluchtelingen uit die streken zijn verwoest. ‘Vanwege de stelselmatige uitroeiing van het christendom in dat gebied’, denkt Samer. ‘Zo goed en kwaad als het gaat, probeert onze gemeente voor allen een opvangplek te zijn. Dat is een grote zegen. We delen veel met elkaar. Tegelijk is dat ook een zorg. Het brengt spanning met zich mee. Wie deelt nog van zijn schaarse bezit als er weer een familie aanklopt bij de gemeente?’

Pastoraal werk

Met zijn bediening bereikt Samir ook Syrische vluchtelingen, waarvan sommigen een moslimachtergrond hebben. Allemaal hebben ze behoefte aan huisvesting, werk en humanitaire hulp. ‘Op dit moment zijn we op een punt aangekomen dat we om de lieve vrede willen uitzien naar partners die ons hierin kunnen helpen. We merken dat de last voor de gemeente te zwaar wordt en dat ten koste gaat van de verhoudingen. Omzien naar elkaar is een christelijke waarde, maar als dat de eenheid binnen de gemeente aantast, ontstaan moeilijke vragen. En wrijving. Of jaloezie.’

Tegelijk ziet Samer mooie dingen gebeuren. ‘Ik dank de Heere voor de dorst naar het Woord van God. Hij zorgt dat mensen elke week consequent naar de kerkdiensten, de Bijbelstudie en de zondagschool komen. En ik bid iedere dag dat God de harten van meer mensen bereid maakt om dit werk te gaan doen. Want het zijn nog maar een paar maanden voor de oogst. De Heere Jezus Zelf heeft gezegd: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten.’

Stichting Ismaël steunt het pastorale werk van Samer Karam. Hij brengt huisbezoeken aan families om hen te bemoedigen en om pastorale zorg te verlenen. Velen van hen hebben een vluchtelingenachtergrond. Hij biedt hulp aan Syrische vluchtelingen die behoefte hebben aan huisvesting, banen, humanitaire hulp etc. Hij richt ook Bijbelstudiegroepen op om deze gezinnen te onderwijzen uit Gods Woord. Sommigen van hen bezoeken nu ook de kerkdiensten.

“Pastoraal werker Samer richt ook Bijbelstudiegroepen op om deze gezinnen te onderwijzen uit Gods Woord.”

Helpt u mee?

Stichting Ismaël steunt dit project met € 15.000 per jaar. Helpt u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismael o.v.v. Pastoraal werkers in het Midden-Oosten.
Doneren is ook mogelijk via www.stichting-ismael.nl/doneren en selecteer Pastoraal werkers in het Midden-Oosten.