Woestijnleven Elim

Project

Julian en Nora* zijn met hun kinderen uitgezonden onder de projectnaam Woestijnleven Elim. Ze wonen in een van de landen van het Arabisch Schiereiland, waar nog geen nationale kerk bestaat. Wanneer zal daar verandering in komen? Dat is het diepe verlangen van Julian en Nora. Ze getuigen onder de lokale bevolking, met Woord en daad. Ook ondersteunen ze het handjevol ondergrondse gelovigen dat er woont.

De projectnaam Woestijnleven Elim is afgeleid van de oase waar het volk Israël tijdens de uittocht uit Egypte bivakkeerde (Exodus 15 en 16). Midden in de droogte was dit een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Leven in de woestijn!

Echt leven komt er alleen op het Arabisch Schiereiland door de Heere Jezus Christus, Hij Die zegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Het is Zijn naam die Julian en Nora willen laten klinken waar deze nog nauwelijks klinkt.

Officieel is het niet mogelijk om als zendeling in deze landen te werken. Daarom werken Julian en Nora sinds een aantal jaar als ‘tentenmaker’, waarbij ze een beroep uitoefenen en intussen het goede nieuws delen met de bijna honderd procent islamitische bevolking om hen heen.

Concreet doen ze dit door buurtwerk te organiseren. Daardoor kunnen ze de lokale bevolking op praktische wijze helpen maar ook iets laten zien van de hoop die in hen is. Daarnaast zijn ze in contact met een aantal lokale gelovigen; mensen die meestal niet eens aan hun eigen familie durven te vertellen dat ze een volgeling van de Messias geworden zijn. Via Bijbelstudies en andere ontmoetingen bemoedigen Julian en Nora hen om standvastig te blijven en zo mogelijk het Evangelie met anderen te delen.

Julian en Nora zijn qua inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk  van giften.
Doet u mee om hen te ondersteunen en zo het Evangelie te laten klinken op plaatsen waar het anders niet wordt gehoord?
Uw gift (ANBI, fiscaal aftrekbaar) is heel hartelijk welkom op rekeningnummer
NL52 TRIO 0391 1798 29 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Woestijnleven Elim.

Hebt u de mogelijkheid om periodiek te steunen?
Klik hier en kies als bestemming Woestijnleven Elim.

*vanwege veiligheidsredenen gebruiken we hier schuilnamen